Päätöksentekovaltuustosali.jpg

Kunnan asukkaat valitsevat kunnanvaltuuston joka neljäs vuosi. Valtuusto päättää kunnan asioista, vastaa kunnan taloudesta ja toiminnasta.

Kunnanvaltuuston nimittämä:

  • Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnon ja taloudenhoidon käytännön sujumisesta, valmistelee valtuustoasiat, valvoo kunnan etua sekä edustaa kuntaa.
  • Kunnanjohtaja johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnan hallintoa ja taloutta sekä muuta toimintaa.
  • Lautakunnat ovat luottamushenkilöistä koostuvia toimielimiä, jotka tekevät päätöksiä mm. koulutus- ja päivähoitoasioista, ympäristö- ja yhdyskunta-asioista sekä vapaa-aika- ja kulttuuritoimeen liittyvistä asioista.


Esityslistat ja pöytäkirjat

Savitaipaleen kunta julkaisee kunnanvaltuuston, -hallituksen ja lautakuntien pöytäkirjat www-sivuillaan. Nähtävilllä on myös kahden edellisen vuoden pöytäkirjat.

Kirjastossa pääsee tutustumaan kuluvan vuoden pöytäkirjoihin ja kunnantalon arkistosta löytyvät vanhemmat pöytäkirjat.

Kunnan toimielimet

Muut toimielimet

Johtoryhmä

Kimmo Kainulainen
kunnanjohtaja
puh. 040 73 66053
kimmo.kainulainen@savitaipale.fi

Virpi Myllyharju
hallintojohtaja
puh. 040 8487 210
virpi.myllyharju@savitaipale.fi

Raija Leikola
sivistystoimenjohtaja
puh. 040 6312 605
raija.leikola@savitaipale.fi

Vesa-Roiko-Jokela
teknisen osaston päällikkö
puh. 0400 - 558 063
vesa.roiko-jokela@savitaipale.fi

Kristiina Pihlajamäki
palvelujohtaja
puh. 040 169 0205
kristiina.pihlajamaki@luumaki.fi

Johtoryhmä