Kulttuuri

SAVITAIPALEEN MUSIIKINYSTÄVÄT RY

Musiikinystävät ry on v. -71 perustettu yhdistys, jonka tarkoituksena on musiikkielämän ja -harrastuksen edistäminen mm. ylläpitämällä Savitaipaleen Musiikkikoulua, luomalla mahdollisuuksia orkesteritoiminnan kehittämiseksi ja järjestämällä konsertteja ym. musiikkitilaisuuksia. Ilmoittautumisaika on elo-syyskuussa.
www.savitaipaleenmusiikkikoulu.fi Koulun sähköposti: info@savitaipaleenmusiikkikoulu.fi

Pj. Sanna Pulkkinen
Peltoinlahdentie 10
54800 Savitaipale
P. 044 550 2211
sanna.pulkkinen@savitaipale.fi
Siht. Sisko Taalikainen
Urheilutie 1
54800 SAVITAIPALE
P. 040-729 0671
sisko.taalikainen@pp.inet.fi

 

SAVITAIPALEEN KANSANTAIDEYHDISTYS

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää taiteiden harrastusta yhdistyksen toimialueella sekä koota taiteen harrastajat yhteiseen toimintaan.
Yhdistys järjestää kerran vuodessa ITE-kansantaiteen näyttelyn. Se on avoin kaikenlaiselle tavallisten ihmisten tekemälle käden-, ilmaisu- yms. taiteelle. Näyttelyyn kelpaavat niin matot kuin tuohi. ja risutyöt, maalaukset, valokuvat, puu- ja betonipatsaat, musiikki erilaisessa muodossaan, näytelmät yms.

Pj. Veli Honkanen
Uimintie 261
54750 Välijoki
P. 0400 649 836 velihonkanen1@gmail.com
 

Siht. Terttu Kultanen
Taipalsaarentie 474
54800 Savitaipale
P. 0400 660659
teelkoo@gmail.com
 

Art Paimensaari ry

Pj. Ari Lindqvist
Piennartie 1
54800 Savitaipale
P. 040 588 6648
ari.lindqvist@gmail.com

 

SAVITAIPALEEN MIESLAULAJAT

Pj. Kari Jukkara
Susivuorentie 24
54770 HEITUINLAHTI
P. 0500 327 426
Siht Lauri Haimila
Alatuvantie 2
54800 SAVITAIPALE
P. 4160 328

 

SAVITAIPALEEN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULU

Kuvataidekoulun tehtävänä on antaa kuvataiteen yleisen opiimäärän mukaista taiteen perusopetusta 5-16 -vuotiaille lapsille ja nuorille. Opetus on kokonaispersoonallisuutta kehittävää, yleissivistävää kuvataideopetusta, tukee ja laajentaa päivähoidon ja peruskoulun kuvaamataidon opetusta ja luo edellytyksiä kuvataiteen ja muiden visuaalisen alan taiteiden jatko-opinnoille. Uusien oppilaiden ilmoittautumisaika elokuussa. Lomake löytyy nettisivuilta.
Koulun sähköpostiosoite on: savitaipeleenkuvataidekoulu@gmail.com

Pj. Päivi Pihamo
Pihamontie 80
P. 050 5847603
paivi.pihamo@gmail.com
 

 

Rehtori Soli Perttu
Peltoinlahdentie 3
54800 Savitaipale
P. 050 511 7975
savitaipaleenkuvataidekoulu@gmail.com

 

 

EUROPAEUS-SEURA

Seuran tarkoituksena on vaalia D.E.D. Europaeuksen perintöä ja tukea suomalais-ugrilaisiin kansoihin liittyvää taiteellista sekä tieteellistä toimintaa. Yhdistys kokoaa ja ylläpitää Olkkolan piharakennuksessa olevaa Europaeus-museota.

Pj. Pertti Jurvanen
Urheilutie 7
54800 SAVITAIPALE
P. 0400 615 566

 

SAVITAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS

Kotiseutuyhdistys hoitaa ja ylläpitää Hakamäen museoaluetta ja kellotapulin kirkonrakentajat -näyttelyä ja järjestää mm. perinneruokapäiviä, rukiin leikkuutalkoita ja -puintia sekä osallistuu paikkakunnalla järjestettäviin tapahtumiin.

Pj. Eila Kajanus-Jurvanen
Urheilutie 7
54800 SAVITAIPALE
P. 4160 813
P. 0400 665 615
eila.kajanus-jurvanen@pp.inet.fi
Siht. Erja Ruohio
Säänjärventie 402
54800 SAVITAIPALE
P. 0440 220725
erja.ruohio@pp.inet.fi
 

SAVITAIPALE SOI

Yhdistyksen tarkoitukseena on elävöittää ja kehittää Savitaipaleen musiikki- ja taide-elämää tuottamalla esiintyjiä ja toimijoita sekä omalta paikkakunnalta että kunnan ulkopuolelta. 
Kulttuurielämyksiä tarjotaan oman paikkakunnan väen lisäksi matkailijoille, kesämökkiläisille ja kaikille paikkakunnalle vierailijoille.
TOIMINNANJOHTAJA: Mika Terho, p. 0500 879 056, info@savitaipalesoi.fi