Jätehuolto

Lajitteluohjetaulu_2019.jpgJätehuollon järjestäminen

Asumisessa ja julkisessa palvelutoiminnassa muodostuvan jätteen jätehuollon käytännön järjestämisestä vastaa Etelä-Karjalan alueella Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy. Heidän kanssaan sovitaan kiinteistön jätehuollon järjestelyistä ja heidän sivuiltaan löytyvät mm. lajitteluohjeet, hyötyjätteiden vastaanottopaikat ja miehitetyt jäteasemat aukioloaikoineen.

 

Jätehuoltoviranomainen

Etelä-Karjalan jätehuoltoviranomainen vastaa jätehuollon järjestämiseen liittyvistä viranomaistehtävistä koko maakunnan alueella. Jätehuoltoviranomaiselta voi mm. hakea poikkeamista jätehuoltomääräyksistä (esim. tyhjennysvälin pidentämistä) tai jätemaksun kohtuullistamista tai poistamista. Etelä-Karjalan jätelautakunta päättää jätetaksoista ja jätehuoltomääräyksistä.

 

Jätehuollon valvonta

Jätehuollon valvontaan liittyviä asioita Savitaipaleen kunnan alueella hoitaa Lappeenrannan seudun ympäristötoimi. Valvonta-asioita ovat mm. luvaton jätteiden vienti ympäristöön eli roskaaminen sekä jätteiden luvaton poltto.