Kaavoitus

Kaikki kunnan ajantasaiset yleis- asemakaavat löytyvät alla olevasta karttapalvelusta

Karttapalvelin

 

Kirkonkylän taajaman yleiskaava

Kaavaluonnos.gif

HUOM: Kulttuuri- ja ympäristöselvitykset on laadittua myös varsinaista yleiskaavaa laajemmalle alueelle VT13 eteläpuolelle.
Tämän alueen yleiskaavoitus käynnistyy nyt valmisteilla olevan yleiskaavan valmistumisen jälkeen arviolta vuonna 2020.

Pienten vesistöjen rantayleiskaavamuutokset ja laajennukset 2020:

Voimaantulo.gif

Hyvinvointiaseman asemakaavan muutos

Kaavaluonnos.gif

Pienten rantaosayleiskaavan muutos tilalla Koivula 739-426-2-58

Hyväksyminen.gif

Kaavan hyvälsymispäätöksestä valitettu Itä-Suomen hallinto-oikeuteen

Saimaan alueen yleiskaavamuutokset 2021

Voimaantulo.gif