Kaavoitus

Kaikki kunnan ajantasaiset yleis- asemakaavat löytyvät alla olevasta karttapalvelusta

Karttapalvelin

 

Paimensaaren asemakaavan laajennus

Kaavaehdotus.gif

Korttelin 28 asemakaavan muutos

Kaavaehdotus.gif

Kirkonkylän taajaman yleiskaava

Kaavaluonnos.gif

HUOM: Kulttuuri- ja ympäristöselvitykset on laadittua myös varsinaista yleiskaavaa laajemmalle alueelle VT13 eteläpuolelle.
Tämän alueen yleiskaavoitus käynnistyy nyt valmisteilla olevan yleiskaavan valmistumisen jälkeen arviolta vuonna 2020.

Pienten vesistöjen rantayleiskaavamuutokset ja laajennukset 2020:

Kaavaehdotus.gif

Koulutien ja Nikkarientie alueen asemakaavan muutos

Kaavaluonnos.gif

Pettilän ajantasainen kyläyleiskaava

Voimaantulo.gif

Suur-Saimaan ja siihen läheisesti liittyvien pienten vesistöjen rantayleiskaava.

Voimaantulo