Vesi ja viemäri

Tiedotus vesilaitoksen käyttäjille:

Savitaipaleen vesilaitokselle on laadittu riskinarviointi. Riskinarviointi on tehty käyttämällä pienille vesi-huoltolaitoksille laadittua listaa haavoittuvuuden arvioimiseksi. Riskinarviointi käsittää riskien tunnistamisen, hallintatoimenpiteet, seurannan sekä toimenpiteet uusien riskinhallintatoimenpiteiden käyttöönottamiseksi. Terveydensuojeluviranomainen on hyväksynyt riskinarvioinnin 26.2.2021.

Riskinarvioinnissa ei todettu merkittäviä riskejä tai riskienhallintakeinojen seurantamenetelmiä, joiden perusteella viranomaisvalvonnan muuttujia tai tutkimustiheyttä olisi tarpeen lisätä.

VesilaitosVesitorni5.jpg

Vesilaitoksella on käytössä kolme pohjanvedenottamoa. Ne ovat:

  • Ukonkuoppa
  • Ojasti
  • Mustalammen ottamo

Ukonkuopasta ja Ojastista otettava pohjavesi alkaloidaan soodalla (Ph:n nosto). Mustalammen ottamon vesi alkaloidaan luonnonmukaisesti kalkkirouheella vedenkäsittelylaitoksella. Kaikki ottamot ja vedenkäsittelylaitos ovat varustettu veden desinfiointilaitteella, joka on toteutettu UV-valon avulla.

Vesijohtoverkostoa on noin 35 km. Vesilaitos toimittaa oman toiminta-alueensa lisäksi vettä myös Kaskeinkylän alueelle. Vettä pumpataan verkostoon noin 300 m3/d. Savitaipaleen vesilaitoksen vesi on hyvin pehmeä.

Kaikki vedenottamot ja vedenkäsittelylaitos ovat logiikka ohjattuja sekä kaukokäytön ja - valvonnan piirissä. Verkostovettä tarkkaillaan valvontatutkimusohjelman mukaisesti neljää kertaa vuodessa ja lisäksi vedenottamoilta raakavettä ja verkostoon lähtevää vettä kaksi kertaa vuodessa.

Useimmin kysytty asia vesilaitokselle on

Veden kovuus Savitaipaleen kunnan vesihuoltolaitoksen toimittaman veden kovuus on n. 1,5 - 2,5 °dH (0,35 - 0,66 mmol/l) eli vesi on hyvin pehmeä. Esimerkiksi astianpesukoneissa ei tarvitse käyttää aineita veden pehmennykseen. Pesuainepakkausten annosteluohjeita on syytä noudattaa.

Veden kovuus ilmoitetaan joku saksalaisina asteina, °dH tai millimooleina, mmol/l (1 mmol/l=5,6 °dH ). Vesi on hyvin pehmeä, jos kovuus 0 - 2,1 °dH  (0 - 0,38 mmol/l), pehmeää, jos kovuus on 2,1 - 4,9 °dH (0,38 - 0,88 mmol/l) ja keskkikovaa jos kovuus on 4,9 - 9,8 °dH  (0,88 - 1,75 mmol/l)

Vesianalyysit

Liittymissopimuksen sopimusehdot

Vesihuollon hinnasto

Vesihuollon laskutus

Vesimittarilukeman ilmoitukset

Vesimittarin lukemat voit ilmoittaa paperisen ilmoituskortin lisäksi myös Lappeenrannan energian MinunEnergia-palvelussa.

Palvelun avulla voit seurata halutessassi myös palveluun liitetyn kiinteistösi (esim. koti tai mökki) energian- ja vedenkulutusta. Palvelusta voit tilata myös maksuttomat ko. tuotteiden häiriötiedotteet. Palvelu on sinulle maksuton.

Palveluun pääset rekisteröimällä/kirjautumalla:

Voit ilmoittaa vesilukeman tästä:

Lisätietoja palvelusta antaa Lappeenrannan Energian asiakaspalvelu

Puh. 020 690 505

asiakaspalvelu@lreoy.fi

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma

Haja-asustusalueen jätevesihuolto

Vesilaitoksen toiminta-alueen hyväksyminen

Savitaipaleen vesihuollon tyytyväisyystutkimus