Vuokra-asunnot

Kunnalla on noin 150 vuokra-asuntoa: kerrostalo- sekä rivitaloasuntoja Savitaipaleen kirkonkylässä, Heituinlahdessa (2 asuntoa)  ja Pettilässä (1 asunto). Osa huoneistoista on aravavuokra- ja osa vapaarahoitteisia asuntoja yksiöistä 4h+k+s -asuntoihin. Vuokrataso vaihtelee asunnon iästä ja varustetasosta riippuen 5,14-11,39 e/m2/kk.

Kuntaisännöinti Oy palvelee vuokrasuhteeseen liittyvissä asioissa, mm. asuntohakemuksissa, irtisanomisilmoituksissa ja muissa vuokrasuhteeseen liittyvissä asioissa.

Kunnassa on käytössä jatkuva asuntojen hakumenettely eli asukasvalintoja tehdään välittömästi irtisanomisten tapahduttua. Asuntohakemus on voimassa hakemuksen jättöpäivästä kuusi kuukautta.

Lisätietoja antaa kuntaisännöinti: kiinteistösihteeri Merja Heinonen, puh. 0400 170 481, merja.heinonen@kioy.fi  ja isännöitsija Jukka Asikainen, puh. 0400 284 490, jukka.asikainen@kioy.fi

Yksityishenkilöt voivat ilmoittaa vuokrattavista asunnoista kiinteistösihteerille. Vuokranantaja ja vuokralainen sopivat vuokraukseen liittyvät asiat keskenään.

Ohjeita vuokra-asunnon hakemiseen

Sähköisesti asuntohakemus- ja irtisanomislomakkeet löytyvät osoitteesta www.savitaipaleenvuokratalot.fi

Hakemukseen on aina liitettävä jokaisesta huoneistoon asumaan tulevasta 16 vuotta täyttäneestä henkilöstä verolautakunnan todistus viimeksi valmistuneesta verotuksesta, todistus kuukausituloista sekä, mikäli hakijalla on varallisuutta, selvitys sen käyvästä arvosta. Hakemus ja ne liitteet, joissa on muuttuvia tietoja, eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia.

Kunnan vuokra-asunnot

Tulot

Hakemukseen on liitettävä työnantajan todistukset hakijan ja muiden hakemuksessa mainittujen henkilöiden tuloista. Palkkatodistuksesta tulee näkyä kuukausitulojen sekä niihin liittyvien lisien ja korvausten määrä eriteltyinä ja vähentämättöminä. Myös tilinauha käy palkkatodistuksena, jos siitä selviävät vastaavat tiedot. Sellaisten tulonsaajien, joilla tulojen kertyminen on tavanomaista epäsäännöllisempää tai joiden tuloihin sisältyy huomattavasti erilaisia lisiä, on keskimääräisten kuukausitulojen arvioimiseksi esitettävä palkkatodistus 12 hakemusta edeltäneen kuukauden ajalta.

Opiskelijoista ja koululaisista on hakemukseen liitettävä oppilaitoksen antama opiskelutodistus.

Eläketuloista, sotilasvammalain mukaisista korvauksista, tapaturmakorvauksista yms. tuloista on hakemukseen liitettävä eläkelaitoksen tai vakuutuslaitoksen antama todistus eläkkeen määrästä tai muu luotettava selvitys tulos suuruudesta.

Jos hakija on liikkeen- tai ammatinharjoittaja, on hakemukseen palkkatodistuksen lisäksi liitettävä viimeiset tilinpäätösasiakirjat: tuloslaskelma ja tase oikeaksi todistettuina jäljennöksinä.

Vuokravakuus

Vuokrasuhteen alkaessa vuokralaiselta peritään yhden kuukauden vuokraa vastaava vuokravakuus, joka on vakuutena vuokranmaksulle ja asunnossa vuokrasuhteen päättyessä mahdollisesti muuten kuin asunnon normaalin kulumisen vuoksi tehtäville korjauksille. Muu osa vuokravakuudesta palautetaan vuokrasuhteen päättyessä. Vuokravakuudelle ei makseta korkoa. Vuokravakuus ei ole vuokraennakkoa.

Hakemus on uudistettava kirjallisesti tai suullisesti kuuden kuukauden väliajoin, mikäli se halutaan pitää vireillä. Yli kuuden kuukauden ikäiseen hakemukseen on pyydettäessä toimitettava uudet liitteet. Hakemuksessa esitettyjen tietojen muuttumisesta on ilmoitettava kuntaan.

Vanhusten asunnot

Haapatien vuokrarivitalossa on 18 vuokra-asuntoa.

Savitaipaleen Vanhaintuki ry

Savitaipaleen Vanhaintuki ry:llä on 62 vanhusten vuokra-asuntoa, joista osa on Toimintakeskus Suvannossa ja osa Valkama I ja II rivitaloissa.

Nuorten asunnot

Savitaipaleen Nuorison Tuki ry:llä on 11 vuokra-asuntoa Nieriäntiellä. Lisätietoa SNTY:n nettisivuilla.