Hallinto- ja talousosasto

Toiminta-ajatus: Tarjota laadukasta ja joustavaa asiakaspalvelua, toimivat maatalous- ja lomituspalvelut sekä hyvät ruokahuoltopalvelut.

Osastopäällikkö

Hallintojohtaja Virpi Myllyharju

Hallinto-osasto huolehtii

  • kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen asioiden valmistelusta ja päätösten täytäntöönpanosta
  • kunnan yleis- ja taloushallinnon palveluista: arkistotoimi, kirjanpito, palkanlaskenta
  • henkilöstöhallinnosta
  • kunnan asuntojen vuokrauksesta
  • kunnan hyväksyminen korkotukilainojen käsittelystä sekä aravalainojen laskutuksesta
  • elinkeinotoiminnan kehittämisestä
  • kunnan yleisestä tiedottamisesta sekä tiedotuksen kehittämisestä, koordinoinnista ja toteuttamisesta
  • kunnallisten ja valtiollisten vaalien järjestämisestä kunnassa
  • kunnan ruokahuoltopalveluista

 

HENKILÖSTÖ

Hallinto- ja taloustoimisto

Hallintojohtaja Virpi Myllyharju, 040 848 7210
Arkistosihteeri Saara Muhonen, 040 713 1919
Palkkasihteeri Pirkko Bilen, 040 713 1871
Palvelusihteeri Sirpa Hyrkkänen, 040 822 5357

IT

ATK-Asiantuntija Seppo Loisa, 040 565 8081

Ruokahuolto

Ruokapalvelupäällikkö Anne Hertz, 040 713 1932