Hallinto- ja talousosasto

Toiminta-ajatus: Tarjota laadukasta ja joustavaa asiakaspalvelua, toimivat maatalous- ja lomituspalvelut sekä hyvät ruokahuoltopalvelut.

Osastopäällikkö

Hallintojohtaja Virpi Myllyharju

Hallinto-osasto huolehtii

  • kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen asioiden valmistelusta ja päätösten täytäntöönpanosta
  • kunnan yleis- ja taloushallinnon palveluista: arkistotoimi, kirjanpito, palkanlaskenta
  • henkilöstöhallinnosta
  • kunnan asuntojen vuokrauksesta
  • kunnan hyväksyminen korkotukilainojen käsittelystä sekä aravalainojen laskutuksesta
  • elinkeinotoiminnan kehittämisestä
  • kunnan yleisestä tiedottamisesta sekä tiedotuksen kehittämisestä, koordinoinnista ja toteuttamisesta
  • kunnallisten ja valtiollisten vaalien järjestämisestä kunnassa
  • kunnan ruokahuoltopalveluista

 

HENKILÖSTÖ

Hallinto- ja taloustoimisto

Hallintojohtaja Virpi Myllyharju, 040 848 7210
Arkistosihteeri Saara Muhonen, 040 713 1919
Palkkasihteeri Pirkko Bilen, 040 713 1871
Laskentasihteeri Sirkku Aholaakko, 040 713 1873
Palvelusihteeri Sirpa Hyrkkänen, 040 822 5357
Lomituspalvelujohtaja Virpi Kallio, 040 775 8845

IT

ATK-Asiantuntija Seppo Loisa, 040 565 8081

Ruokahuolto

Ruokapalvelupäällikkö Anne Hertz, 040 713 1932