23.3.2020

SAVITAIPALEEN KUNNAN KORONAINFO YRITYKSILLE

Koronatilanne vaikuttaa yritysten toimintaan nyt voimakkaasti. Savitaipaleen tarjoaa yrityksille ajantasaista tietoa ja palvelua koronatilanteen aiheuttamien ongelmien käsittelemiseksi. Tärkeää tässä poikkeuksellisessa tilanteessa on se, että yrittäjä ei jää yksin.

Savitaipaleen kunta toimii osaltaan yritysten tukena, ja kunta joko itse antaa yrityksille suunnattua neuvontaa tai auttaa yritystä tarvittavan avun hankkimisessa. Lisäksi Etelä-Karjalan yritysneuvontaa antavat organisaatiot ottavat maanantaina 23.3.2020 alkaen käyttöön laajennetut palveluajat yrittäjien tukemiseksi.  Yritysneuvontaa annetaan tässä poikkeuksellisessa tilanteessa Etelä-Karjalassa yli kuntarajojen. Palvelu on tarkoitettu yrittäjille ja yrityksille, joille koronatilanne aiheuttaa vaikeuksia.

Etelä-Karjalan korona-APUA yrittäjille 23.3.2020 tarjoavat seuraavat tahot:

Lappeenrannan seutu: Wirma yrityspalvelut, puh. (05) 616 3000
Imatran seutu: Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy puh. (05) 235 2220  
Puhelinpäivystys arkisin klo 9–19, lauantaisin 10–16
wirma@lappeenranta.fi
info@kehy.fi

Yllä oleviin kanaviin tulevat yhteydenotot ohjataan Wirman, Kehyn, Business Millin ja Etelä-Karjalan Yrittäjien yritysneuvojille. Kaikki sähköiset yhteydenotot (yhteydenottolomakkeiden tai yleisen sähköpostin kautta) käsitellään vuorokauden aikana.

Myös Savitaipaleen kunta auttaa tarvittaessa sopivan palvelun löytämisessä, ja yhteyttä voi ottaa suoraan kunnanjohtajaan puh 040 73 66053. Esimerkiksi ProAgrian neuvontapalvelut yritykset saavat kunnan välityksellä käyttöönsä tai ottamalla suoraan yhteyttä ProAgrian neuvontapalveluun. Lisäksi Savitaipaleen kunta ottaa käyttöön uusia toimenpiteitä yritysten tukemiseksi.

Savitaipaleen kunnan toimenpiteet yritysten tukemiseksi

Savitaipaleen kunta on päättänyt koronatilanteesta johtuen seuraavista toimenpiteistä savitaipalelaisten yritysten tukemiseksi:

  1. Savitaipaleella toimivien pk-yrityksien saapuneet laskut maksetaan mahdollisuuksien mukaan ennen eräpäivää.
  2. Kunnan toimitiloissa olevien yritysten vuokralaskuille maksuajat tarvittaessa kaksinkertaistetaan. Kuntien tiloissa vuokralla olevien yrittäjien on maksuvaikeuksien uhatessa hyvä olla hyvissä ajoin yhteydessä kuntaan ja neuvotella mahdollisista maksujärjestelyistä.
  3. Lämpö- ja vesilaskujen sekä teknisen toimen muiden palvelumaksujen maksuajat tarvittaessa kaksinkertaistetaan. Myös muita kunnan laskutusten maksuaikoja jatketaan. Pidemmistä maksuajoista on hyvä olla yhteydessä kuntaan ja neuvotella erikseen maksujärjestelyistä
  4. Hankintojen osalta suunnitellaan hankintoja ennakoivasti. Mahdollisuuksien mukaan hankintoja pyritään aikaistamaan. Voimassa olevia hankintasopimuksia ja sopimusehtoja kohtuullistetaan mahdollisuuksien mukaan.

 

MUUT YRITYSPALVELUT

Myös monet muut tahot Suomessa tukevat yrityksiä akuutissa tilanteessa. Alle on koottu yhteystiedot Suomen Yrittäjin palveluista, Business Finlandin koronarahoituksesta, Finnveran toimintamallista, Yrityssuomi Talousapu neuvontapalvelusta, ELY-keskuksen ohjesivusta yrittäjille sekä Verohallinnon palveluista, jotka on suunnattu koronan aiheuttamista ongelmista kärsiville yrityksille.

Suomen Yrittäjien korona-palvelut

Suomen Yrittäjät on avannut korona-aiheisen sivuston yrittäjien avuksi. Sieltä löydät niin tuoreimmat uutiset kuin lakineuvot.
Kaikki koronasta yrittäjälle sivusto löytyy alla olevasta linkistä
https://www.yrittajat.fi/yrittajat/kaikki-koronasta-yrittajalle

Business Finlandin koronarahoitus

Business Finland tarjoaa koronaongelmien ratkaisuun suunnattua esiselvitys- ja kehittämisrahoitusta liiketoiminnan häiriötilanteisiin. Rahoitushaku on kohdistettu pk-yrityksille, pois lukien yksityiset elinkeinonharjoittajat eli toiminimiyritykset.
Rahoitus on tarkoitettu yrityksille, joiden nykyinen liiketoiminta kärsii koronaviruksen aiheuttamista markkina- ja tuotantoketjuhäiriöistä. Rahoituksella yritys voi selvittää ja suunnitella niitä toimenpiteitä, joilla se pystyy vähentämään liiketoiminnassaan kohtaamiansa häiriöitä ja valmistautumaan häiriötilanteen jälkeiseen liiketoimintaan.

Rahoitus on vaiheistettu kahdeksi palveluksi:

  1. Esiselvitysrahoitus liiketoiminnan häiriötilanteisiin: tukitaso 80 % kokonaiskustannuksista, max. tuki 10 000 €.
  2. Kehittämisrahoituksen liiketoiminnan häiriötilanteisiin: tukitaso 80 %, max. tuki 100 000 €.

Lisätietoja
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/hairiotilannerahoitus/

Finnveran toimintamalli

Finnvera on ottanut entistä joustavampia keinoja käyttöön koronaviruksen aiheuttamiin rahoituksen järjestelytarpeisiin. Finnveralla on valmius kasvattaa pk-yritysrahoitusta ja auttaa yritykset yli kriisistä. Yrityksellä tulee olla pidemmän aikavälin kannattavan toiminnan edellytykset. Tarjolla on myös Finnvera- ja pankkilainojen lyhennysvapaita sekä ratkaisuja käyttöpääomatarpeisiin.
Lisätietoja
https://www.finnvera.fi/kasvu/ajankohtaista-yrityksille/ajankohtaista-yrityksille

Yritys-Suomi Talousapu neuvontapalvelu

Yritys-Suomi Talousapu neuvontapalvelu neuvoo maksuvaikeuksiin joutuneita yrityksiä.
Neuvontapalvelun valtakunnallinen puhelinnumero on +358 2950 24880 (arkisin 9.00–16.00). Neuvontapalvelu

  • auttaa ja neuvoo talous- ja maksuvaikeuksissa olevia yrittäjiä
  • neuvojat ovat yrityksen talouden- ja terveyttämisen asiantuntijoita
  • palvelu on luottamuksellista
  • palvelu on maksutonta

ELY-keskuksen ohjesivu yrittäjille: Yrittäjille apua koronavirustilanteesta johtuviin vaikeuksiin

Verohallinto

Verohallinto on koonnut omille korona-sivuille tiedot koronatilanteen vaikutuksista veroasioiden hoitamiseen ja asiakaspalveluun. Sivustoilta löytyy mm. ohjeita yrityksille ja yrittäjille, joilla on vaikeuksia ilmoittaa ja maksaa veroja ajoissa.
Lisätietoja:
https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/uutishuone/korona/
MTK on koonnut omille korona -sivulleen tietoa maatilojen varautumiseksi koronaviruksen leviämisen ehkäisyyn ja mahdollisiin tartuntatilanteisiin. Tietopakettia päivitetään säännöllisin väliajoin ja se löytyy alla olevasta linkistä:
https://www.mtk.fi/korona