Kuntalaisaloitteen jättäminen

Kuntalaki takaa kuntalaisille oikeuden tehdä kunnalle aloite sen toimintaa koskevissa asioissa. Jos aloitteen tekijöinä on vähintään kaksi prosenttia kunnan asukkaista, asia on otettava käsiteltäväksi kuuden kuukauden kuluessa asian vireille tulosta.

Lisäksi neljä prosenttia kunnan 15 vuotta täyttäneistä asukkaista voi tehdä kunnalle aloitteen kunnallisen kansanäänestyksen järjestämisestä. 

Kuntalaisaloite voidaan saada vireille:

  •    Toimittamalla aloite henkilökohtaisesti tai postin välityksellä kunnan kirjaamoon, os. Kirkkotie 6, 54800 Savitaipale
  •     Lähettämällä aloite sähköisesti kunnan kirjaamoon, os. kirjaamo@savitaipale.fi
  •     Hyödyntämällä Kuntalaisaloite.fi -verkkopalvelua