KUNNANVALTUUSTOSSA 18.12.2017 HYVÄKSYTTY KUNTASTRATEGIA 2017-2021


Hyväksytty kvalt 15.12.2014 §

SAVITAIPALEEN KUNNAN STRATEGIAOHJELMA 2015 - 2020

Savitaipaleen kunnan strategiaohjelmassa määritellään kunnan toiminta-ajatus, visio 2020, yhteiset arvot, sekä hyvinvointi-, elinkeino-, henkilöstö- ja talousstrategiat.

KUNNAN ASEMA 2020

Savitaipale on itsenäinen ja yhteistyökykyinen kunta

SAVITAIPALEEN KUNNAN TOIMINTA-AJATUS

Savitaipale on turvallinen ja elinvoimainen hyvien palvelujen maaseutukunta.

SAVITAIPALE VISIO 2020

HYVINVOIVA SAVITAIPALE

Savitaipaleella on mahdollisuus hyvään elämään kaikenikäisillä kuntalaisilla monipuolisten ja laadukkaiden palveluiden sekä kauniin ja puhtaan luonnon keskellä.

SAVITAIPALEEN KUNNAN ARVOT

VASTUULLISUUS, AVOIMUUS, YHTEISÖLLISYYS ja LUOTETTAVUUS

Tuemme ja kannamme vastuuta toinen toisistamme.

Arvostamme luonnon monimuotoisuutta ja puhdasta ympäristöä.

Savitaipaleen kunnan päätöksenteko perustuu avoimeen keskusteluun ja tiedottamiseen. Asiat valmistellaan rehellisesti ja totuudenmukaisesti. Päätöksentekijät ottavat vastuun päätöksistään ja niiden seurauksista.

Edistämme yksittäisten kuntalaisten, seurojen, järjestöjen ja yhdistysten toimintaa kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi.

KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT

 • tasapainoinen talous
 • muuttovoitto
 • yritysmyönteinen/aktiivinen ilmapiiri
 • toimivat peruspalvelut
 • oma lukio

HYVINVOINTISTRATEGIA

Päämäärä 2020

Hyvinvoiva kuntalainen

Keinot päämäärän saavuttamiseksi

 • TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN yhteistyössä paikallisten ja seudullisten kumppaneiden kanssa
 • monipuolisten ja laadukkaiden palveluiden tarjoaminen

Toimenpiteet

 • jokainen tuntee vastuun itsestään ja lähimmäisistään
 • kuntien välinen yhteistyö
 • toimiva infrastruktuuri
 • kunnan eri osastot toimivat yhteistyössä keskenään ja yritysten, Eksoten sekä 3. sektorin kanssa

ELINKEINOSTRATEGIA

Päämäärä 2020

Modernista maaseudusta ja monipuolista palveluistaan tunnettu Aktiivinen, monialainen ja kehittyvä yritystoiminta ja -yhteistyö Elinvoimainen maalaiskunta, jossa asukkaat ja vierailijat viihtyvät

Keinot päämäärän saavuttamiseksi

 • aktiivinen vetovoimatekijöistä ja mahdollisuuksista viestiminen
 • yrittäjyyden edellytysten ja kilpailukyvyn vahvistaminen
 • yritysten tuotekehitystyössä, markkinoinnissa ja muutosvaiheissa avustaminen
 • maaseutuasumisen edistäminen ja taajaman kaava-alueiden hyödyntäminen

Toimenpiteet

 • yhteinen tahtotila, asenne ja ilmapiiri
 • yrityskohtainen neuvontatyö
 • elinvoimainen kuntakeskus – hanke
 • koeyrittäjyys ja – asuminen -idea
 • TERVE! Savitaipale – liikuntakunta
 • asumisen markkinointi

HENKILÖSTÖSTRATEGIA

Päämäärä 2020

ammattitaitoinen, motivoitunut, riittävä ja monipuolisesti käytettävissä oleva henkilöstö oikeissa paikoissa

Keinot päämäärän saavuttamiseksi

 • ammattitaidon ja koulutuksen arvostaminen
 • hyvä henkilöstöjohtaminen
 • myönteisen ilmapiirin ylläpito
 • vastuullisesti työhönsä suhtautuva, sitoutunut henkilökunta
 • tarkoituksenmukainen henkilöstörakenne

Toimenpiteet

 • ammattitaidon ja kokemuksen arvostaminen rekrytoinnissa
 • täydennyskoulutukseen kannustaminen
 • yhteisöllisyyden korostaminen henkilöstöjohtamisessa
 • motivoiva palkkausrakenne
 • kehityskeskustelut
 • työhyvinvointitoiminta
 • viestintä ja avoimuus muutosprosessissa
 • oikeat henkilöt oikeille paikoille
 • "Meidän Savitaipale"- henki läpi koko organisaation

TALOUSSTRATEGIA

Päämäärä 2020

tasapainoinen talous

Keinot päämäärän saavuttamiseksi

 • menojen hallinta
 • tulopohjan vahvistaminen ja monipuolistaminen

Toimenpiteet

 • tarkka ja vastuullinen talouden seuranta ja realistinen budjetointi
 • yhteiset toiminnot naapurikuntien kanssa siten, että osaaminen erikoistoiminnoissa vahvistuu
 • tarpeettoman omaisuuden myyminen

SAVITAIPALEEN KUNTASTRATEGIAN KEHITYSPROSESSI JA STRATEGIAN SOVELTAMINEN:

 

strat.png