Lomakkeet

Yleiset

 • Savitaipaleen kunnalta haettavat yhteisöavustukset (pdf)
 • Kesätyötuki-ilmoitus (pdf)
 • Koululaisrahastolautakunnalta haettava apuraha (word)(pdf)

Keskustoimisto

Koulutoimi

 • Koulukuljetushakemus (pdf)
 • Oppilasilmoitus (pdf)(eAsiointi)
 • Ilmoittautuminen aamu- ja iltapäivätoimintaan (pdf)

Liikunta

 • Salivuorohakemus - Liikuntatalo (pdf)
 • Salivuorohakemus - Kuntosali (pdf)
 • Salivuorohakemus - Entisen Kirkonkylän koulun sali (pdf)
 • Liikunta- ja kulttuuritoimen kohde- ja koulutusavustukset (pdf)

Varhaiskasvatus

 • Ilmoittautuminen esikouluun (pdf)
 • Hakemus päivähoitoon (pdf)(eAsiointi)
 • Päivähoitopaikan irtisanominen (Word)
 • Tuloselvitys (pdf)

Ruokahuolto

Tekninen osasto

 • Lupaohjeet (pdf)
 • Naapurin kuuleminen poikkeuslupaa haettaessa (Word)
 • Ilmoitus naapurin rakennushankkeesta ja hakemuksen vireilletulosta (pdf)
 • Hakemus: suunnittelutarveratkaisu tai poikkeaminen (pdf)
 • Rakennuslupahakemus/Ilmoitus kuntien rakennusvalvontaviranomaiselle (pdf)
 • Hakemus / ilmoitus ja päätös, vastaava työnjohtaja (pdf)
 • Rakennushankeilmoitus (RH1)(Suomi.fi)
 • Selvitys jätevesijärjestelmästä (pdf)
 • Yhteenvetolomake jätevesisuunnitelmasta (pdf)
 • Palotekninen selvitys (Word)(pdf)
 • Ilmoitus rakennuksen poistumasta (RK9) (Suomi.fi)
 • Yksityistien kustannusarvio avustusta varten (pdf)
 • Yksityishenkilön rakentamisilmoitus verottajalle Sähköinen asiointi
 • Venepaikkahakemus (pdf)
 • Lämmön käyttösopimuksen siirto (Word) (pdf)
 • Rakennusluvan jatkoaikahakemus (pdf)
 • Aloituskokouspöytäkirja AO (pdf)
 • Aloituskokouspöytäkirja AR AK AL T (pdf)
 • Rakennustyön tarkastusasiakirja (pdf)
 • LVI-työn tarkastusasiakirja (pdf)
 • Kiinteistötietolomake (pdf)

Kansalaisopisto

 • Kurssimaksun laskutustiedot (pdf)

Lisää lomakkeita löytyy suomi.fi -portaalista.