Sivistysosasto

Osastopäällikkö

Sivistystoimenjohtaja Tea Loisa, 040 713 1870

Sivistysosasto huolehtii


Henkilöstö

Sivistystoimisto

Sivistystoimenjohtaja Tea Loisa, 040 713 1870
Palvelusihteeri Ilkka Valassaari, 040 713 1875
Palvelusihteeri Tuija Kuurne, 040 713 1884

Koulut

Rehtori Petri Kyyrä, 040 631 4441

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuspäällikkö Virve Niemelä, 040 713 1934

Kirjasto

Kirjastotoimenjohtaja Tiina Toivanen, 040 713 1885

Kulttuuri

Kulttuurisihteeri Helena Hjerppe, 040 500 1853

Kansalaisopisto

Rehtori Tea Loisa, 040 713 1870
Palvelusihteeri Tuija Kuurne, 040 713 1884