14.4.2020

YKSINYRITTÄJIEN KORONATUEN HAKU AVAUTUU SAVITAIPALEELLA

Savitaipaleen kunta myöntää koronaviruksesta kärsiville yksinyrittäjille työ- ja elinkeinoministeriön rahoittaman 2000 euron kertakorvauksen. Hakeminen tapahtuu ensisijaisesti sähköisesti täyttämällä tämän ohjeen lopusta löytyvä hakulomake. Haku avautuu keskiviikkona 15.4.2020 klo 12.

Yksinyrittäjien korona-avustuksen tarkoituksena on saada yksinyrittäjien toiminta taloudellisesti kestävämmälle pohjalle pandemian aikana ja sen jälkeen. Kyseessä on toimintatuki varsinaisesta elinkeinonharjoittamisesta johtuvien menojen kattamiseen. Näitä ovat esimerkiksi yritystoimintaa varten hankittujen tilojen ja laitteiden kustannukset sekä kirjanpito- ja toimistomenot.

Tuki on määräaikainen ja voimassa vain koronasta johtuvan akuutin maksuvalmiuskriisin hoitamiseksi. Tukea voidaan myöntää kustannuksiin, jotka ovat aiheutuneet 16.3.–31.8.2020 välillä. Tuki on määräaikainen ja sitä voi hakea 30.9.2020 saakka.

Yksinyrittäjien tuen ja työttömyysturvan suhteesta on linjattu, että tuet eivät vaikuta toisiinsa. Yrittäjä voi hakea sekä yksinyrittäjän tukea että työttömyysturvaa. Niitä ei soviteta yhteen, eli toisen saaminen ei vaikuta toisen saamiseen tai sen määrään.

Tukea haetaan yrityksen kotipaikkakunnasta YTJ:ssä olevien tietojen mukaan.
Tuen saamisen edellytykset:

1.    Olet päätoiminen yrittäjä

Yrittäjä on päätoiminen, jos hän on YEL -rekisterissä tai voi esittää vähintään 20 000 euron vuosittaisen yrittäjätulon tai laskutuksen. Mikäli yritys aloittanut alle 6 kk sitten tulee osoittaa, että jo syntynyt tulovirta olisi jatkuessaan johtanut 20 000 euron laskutukseen 12 kuukauden ajanjaksolla.

2.    Yrityksessäni on vain yksi yrittäjä eikä työntekijöitä

Yksinyrittäjällä tarkoitetaan yksin taloudellista toimintaa harjoittavaa, jolla ei ole palkattua työvoimaa. Yksinyrittäjyys katsotaan sen mukaisesti, mikä on hakijan tilanne hakemushetkellä. Mikäli yrittäjä työllistää itsensä lisäksi 1-5 henkilöä mutta on lomauttanut työntekijänsä, kyseessä ei ole yksinyrittäjä. Mikäli yrittäjä on irtisanonut työntekijänsä ja eikä hakuhetkellä työllistä itsensä lisäksi muita, katsotaan hänet yksinyrittäjäksi.

Yksinyrittäjän avustusta myönnetään yrittäjäkohtaisesti. Mikäli yksinyrittäjällä on useita yrityksiä, joissa hän on ainoa työntekijä, avustusta myönnetään sille yritykselle, jossa yrittäjä työskentelee päätoimisesti. Jos kyse on yrityksestä, jossa on useita yrittäjäasemassa olevia henkilöitä, jotka tosiasiallisesti työskentelevät ko. yrityksessä, he voivat hakea ELY -keskuksen rahoitusta.

3.    Yritystoimintasi on ollut kannattavaa ennen koronaepidemiaa

Avustuksenmyöntämisen edellytyksenä on, että yksinyrittäjällä arvioidaan olevan edellytykset kannattavaan toimintaan. Kannattavaan toimintaan arvioidaan olevan edellytykset, mikäli yritystoiminta on ollut kannattavaa vuoden 2019 tilinpäätökseen tai ennakkoveroilmoitukseen perustuen.

4.    Taloudellinen tilanteesi on selvästi heikentynyt 16.3.2020 jälkeen

Yksinyrittäjän taloudellinen tilanne ja liikevaihto ovat heikentyneet koronavirusepidemian vuoksi 16.3.2020 jälkeen ja yksinyrittäjällä katsotaan olevan edellytykset kannattavaan liiketoimintaan.
Taloudellisen tilanteen tulkitaan heikentyneen, mikäli yrityksen myyntituotot ovat laskeneet yli 30 prosenttia kulujen pysyttyä lähes samalla tasolla. Tuottoja arvioidaan vuoden 2020 kuukausittaisen kirjanpidon tai tiliotteiden perusteella.

5.    Yrityksesi ei ollut talousvaikeuksissa jo ennen koronaepidemiaa

Kannattavaan toimintaan arvioidaan olevan edellytykset, mikäli yritystoiminta on ollut kannattavaa vuoden 2019 tilinpäätökseen tai veroilmoitukseen perustuen. Mikäli yritystoiminta on alkanut 31.12.2019 jälkeen, on toimitettava muu luotettava selvitys (jäljennös kirjanpidosta ja tiliote).

6.    Yritykselläsi ei ole verovelkaa tai yritykselläsi on hyväksytty verovelkasuunnitelma

Mikäli yksinyrittäjällä on verovelkaa, hänellä tulee olla Verohallinnon hyväksymä suunnitelma verovelan maksamiseksi.

Tukea ei voida myöntää maa-, kala- ja metsätalouden yrityksille eikä maataloustuotteiden jalostukseen.

Hakua varten täytyy täyttää lomake, jossa on seuraavat tiedot:

 • Hakijan perustiedot
 • Toiminnan kuvaus
 • Aiemmin saamasi de minimis -tuet kuluvan vuoden ja kahden edellisen verovuoden aikana (mikäli olet saanut tukea)
 • Suunnitelma toiminnan vakauttamiseksi (miten aiot käyttää avustuksen)

Voit hakea avustusta tämän ohjeen lopusta löytyvällä hakulomakkeella, jos yrityksesi YTJ-rekisterin mukainen kotikunta on Savitaipale. Yrityksesi kotikunta ei ole välttämättä sama kuin oma asuinkuntasi tai kunta, jossa yrityksesi harjoittaa liiketoimintaa.
Hakemukseen jätettävät liitteet ovat seuraavat:

 • Tilinpäätös 2019 / viimeisin tilinpäätös tai veroilmoitus 2019 / viimeisin veroilmoitus
 • Jäljennökset kirjanpidosta ja / tai tiliotteista sen todentamiseksi miten myynti ja kustannukset ovat kehittyneet 2020.
 • Mikäli yritystoiminta on alkanut 31.12.2019 jälkeen, on toimitettava muu luotettava selvitys (jäljennös kirjanpidosta ja tiliote).

Hakuprosessi lyhyesti

 1. Lähetä sähköinen hakemus sekä tarvittavat liitteet tai toimita hakemus kunnantalon postilaatikkoon
 2. Savitaipaleen kunta tarkistaa hakemuksen sekä yrityksesi tukikelpoisuuden ja pyytää sinulta tarvittaessa lisätietoja
 3. Tarkistuksen jälkeen hakemus arvioidaan ja siitä tehdään päätös
 4. Kun päätös on tehty, kunta ottaa sinuun yhteyttä.

Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä.

Hakulomake lähetetään sähköpostiosoitteeseen kunta@savitaipale.fi
Voit täyttää myös paperisen hakulomakkeen ja palauttaa sen liitteineen kunnantalon ovella sijaitsevaan postilaatikkoon.

Sähköinen hakulomake avautuu tästä

Lisätietoja
Kimmo Kainulainen, kunnanjohtaja
kimmo.kainulainen@savitaipale.fi tai puh. 040 73 66 053
Kysymyksiä ja vastauksia yksinyrittäjien tuesta osoitteessa https://tem.fi/kysymyksia-ja-vastauksia-koronasta-ja-yksinyrittajista