Koronatiedote 21.3.2020

Savitaipaleen kunnan toimintaohje yli 70-vuotiaille

Maan hallitus on antanut toimintaohjeen, jonka tavoitteena on suojata erityisesti yli 70-vuotiaat henkilöt koronavirustartunnalta. Ikäihmisillä on selkeästi nuoria ihmisiä suurempi riski saada taudista vakavia, sairaalahoitoa vaativia oireita. Toimintaohjeena yli 70-vuotiaat velvoitetaan pysymään erillään lähikontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan, eli karanteenia vastaavissa olosuhteissa.

Savitaipaleen kunta kehottaa yli 70-vuotiaita kuntalaisia välttämään lähikontakteja ja liikkumista kodin ulkopuolella, koska ne lisäävät tartuntariskiä merkittävästi. Lisäksi käsihygieniasta on hyvä huolehtia. Kaikkia kuntalaisia pyydetään huomioimaan tartuntariski ja omalla toiminnallaan estämään tautia leviämästä.  Erityisesti joukkona tai ryhmänä kokoontumisia tulee ehdottomasti välttää sekä kotiolosuhteissa että julkisissa tiloissa.

Erityistä huomiota on kiinnitettävä ikääntyneisiin ja henkilöihin, joiden vastustuskyky on heikentynyt, kuten diabeteksen tai sydän- ja verisuonisairauksien takia.
Yli 70-vuotiaiden ja muiden riskiryhmässä olevien luona ei pidä tarpeettomasti vierailla, vaikka tämä voi tuntua arkielämän kannalta hankalalta. Yhteyttä kannattaa pitää esim. puhelimitse. Kuitenkin yhteydenpito ikäihmisiin on heidän hyvinvointinsa kannalta erittäin tärkeää. On ymmärrettävää, että nykyisenkaltainen poikkeuksellinen tilanne Suomessa aiheuttaa huolta ja turvattomuutta. Yhteisöllinen tuki ja avuntarjoaminen on kaikille läheisille hyvin tärkeää.

Savitaipaleen kunta avaa maanantaina 23.3.2020 kuntalaisille (erityisesti ikäihmisille) suunnatun puhelinneuvontapalvelun, joka vastaa arkea askarruttaviin kysymyksiin. Palvelu on tarkoitettu ainoastaan ruoka- ja asiointiapuun liittyviin kyselyihin sekä vaikeassa asemassa olevien kuntalaisten asioiden selvittämiseen. Kotihoidon piirissä olevien ikäihmisten huolenpidosta vastaa ensisijaisesti Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin Eksoten hoitohenkilökunta.

Karanteeninomaisissakin olosuhteissa yli 70-vuotiaille ei ole täydellistä kieltoa kaupassa tai apteekissa asioimiseen, mutta vahvana suosituksena tartuntariskien pienentämiseksi on se, että ensisijaisesti käytetään ulkopuolisia tahoja esimerkiksi lääkkeiden ja tarvikkeiden hankkimisessa.

Jos ikääntynyt ei saa apua esimerkiksi ruoka- tai lääkepalveluiden hoitamiseen yksityisiltä palvelujen tarjoajilta, Savitaipaleen kunta on varautunut auttamaan yli 70-vuotiaiden ruokapalvelujen järjestämiseksi. Kunta kokoaa parhaillaan yrityksiä ja yhteisöjä, joiden kautta ruokapalvelua voidaan organisoida. Lisäksi kunta käyttää mahdollisuuksien mukaan ruokapalvelujen toimittamisen apuna kunnan palveluksessa olevia henkilöitä.

Ruokaa ja apteekkipalveluita voi tilata eri palvelujen tarjoajilta suoraan kotiin ja ennen kaikkea kannattaa pyytää läheisiä auttamaan niiden hoitamisessa. Nyt jos koskaan läheisten apu ja tuki on tarpeen.

Erityisiä koronavirustilanteen ajaksi suunniteltuja palveluita tarjoavia savitaipalelaisia yrityksiä ja yhdistyksiä pyydetään ilmoittamaan tiedot Savitaipaleen kuntaan sähköpostilla kristiina.pihlajamaki@savitaipale.fi. Päivitämme ajantasaiset tiedot palvelutilanteesta nettisivuillemme (www.savitaipale.fi) ja kunnan virallisille Facebook -sivuille.

Yhteystietoja
Savitaipaleen kunta
Kunnan infopuhelin liittyen vallitsevaan koronatilanteeseen. Kunta on perustanut oman infopuhelimen puh. 040 619 6191.  Puhelin aloittaa toimintansa maanantaina 23.3.2020 ja on auki aluksi klo 8–15. Puhelimessa ratkomme yhdessä koronatilanteesta johtuvia käytännön ongelmia.
Savitaipaleen kunnan koronatiedotteet sivulla www.savitaipale.fi
Päivystysapu
Soita Eksoten Päivystysapuun 116 117, jos koet tarvitsevasi päivystyksellistä apua, etkä pärjää oireidesi kanssa kotona. Päivystysapu-palvelun turhaa kuormittamista tulee välttää, jotta kiireellistä hoitoa tarvitsevat henkilöt saavat apua nopeammin.
Henkiseen hyvinvointiin
Jos koronavirus pelottaa tai ahdistaa, ja tarvitset keskusteluapua soita Eksoten mielenterveys- ja päihdepäivystykseen 05 352 4610 (ympäri vuorokauden) tai sosiaali- ja kriisipäivystykseen 040 651 1828 (ympäri vuorokauden).
Myös Taipaleen seurakunnan diakonit antavat tarvittaessa tukea. Yhteystiedot löydät seuraavasta linkistä https://www.taipaleenseurakunta.fi/
Lisäksi
Valtakunnallinen koronaan liittyvä puhelinneuvonta puh. 0295 535 535 (ark. 8–21, la 9–15)
Valtakunnallinen tekstiviestineuvonta puh. 050 902 0163
Seuraa mahdollisuuksien mukaan myös yleistä valtakunnallista tiedottamista (mm. radio, tv, Eksoten ja Thl:n nettisivut)