Koulut

Savitaipaleella on kaksi peruskoulua: perusopetuksen vuosiluokkien 1-9 opetusta antava koulukokonaisuus, Europaeuksen koulu, Savitaipaleen koulukeskuksessa kirkonkylällä sekä haja-asutusalueella toimiva vuosiluokat 0-6 kattava kyläkoulu Heituinlahdessa. Toisen asteen oppilaitoksena Savitaipaleella toimii Savitaipaleen lukio, joka sijaitsee koulukeskuksessa.  Lukion yhteydessä toimii aikuislukiolinja.

Perusasteen ja lukion oppilaita Savitaipaleella on yhteensä noin 350. Opettajia ja muuta henkilökuntaa on yhteensä noin 50.

Koulut noudattavat opetuksessaan valtakunnallisia opetussuunnitelmia ja osallistuvat aktiivisesti erilaisiin valtakunnallisiin ja paikallisiin sekä kansainvälisiin opetuksen kehittämishankkeisiin.  Koulujen vahvuutena on niiden sijainti luonnonläheisessä ympäristössä, joka tarjoaa mahdollisuuden monenlaiseen oppimiseen koulun ja luokan seinien ulkopuolella ympäröivän luonnon ja liikuntapaikkojen mahdollisuuksia hyödyntäen.

Europaeuksen koulussa järjestetään lv. 2022-2023 ohjattua harrastustoimintaa pitkillä välitunneilla oppilaiden toiveiden mukaisesti. Toiminta kuuluu Suomen harrastamisen malli -hankkeeseen. Lisäksi koululla järjestetään oppilaille kerhotoimintaa koulupäivän yhteydessä.

Savitaipaleen koulukeskus

Koulutie 7, 54800 Savitaipale
Koulujen nettisivut

Rehtori Petri Kyyrä 
040 631 4441
petri.kyyra@savitaipale.fi

Kanslia
puh. 040 713 1887

Europaeuksen koulu

  • Luokka-asteet 1-9
  • Oppilasmäärä: 244

Savitaipaleen lukio

  • Oppilasmäärä: 96
Savitaipaleen koulukeskus

Heituinlahden koulu

  • Luokka-asteet 1-6
  • Oppilasmäärä: 34
  • Osoite: Tuohikotintie 1141 A, 54770 Heituinlahti

Aamu- ja iltapäivätoiminta

Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään koulujen työpäivinä Savitaipaleen koulukeskuksessa. Iltapäivätoimintaa järjestetään Heituinlahden koulussa koulujen työpäivinä.
Toimintasuunnitelma

Työpäivät

Koulukuljetus

Ilmoittautuminen

Heituinlahden koulu