Lomituspalvelut

Ajankohtaista

Melan tiedote

Tässä ohjeessa on tarkasteltu lomituspalveluiden järjestämismahdollisuuksia koronatilanteessa lomituspalvelulain nojalla. Taudin leviämisen estämiseksi ja eläinten hoidon turvaamiseksi kunnan viranomaiset voivat ryhtyä myös muihin tarvittaviin toimenpiteisiin.

Jos maatalousyrittäjä joutuu koronaviruksen takia karanteeniin

Karanteeni on tartuntatautilain mukainen toimenpide, jolla voidaan hillitä tartuntatautien leviämistä. Karanteenilla tarkoitetaan terveen henkilön liikkumisen rajoittamista ja sillä pyritään estämään mahdollisen tartunnan leviäminen muihin henkilöihin. Määräyksen karanteenista tekee kunnan tartuntataudeista vastaava lääkäri. Karanteeniin voidaan asettaa henkilö, jonka epäillään altistuneen koronavirukselle.

Karanteeniin asettaminen ei automaattisesti tarkoita, että on saanut tartunnan. Kyseessä on varotoimenpide, jolla virukselle altistuneen liikkumista rajoitetaan, kunnes tiedetään, onko altistuminen aiheuttanut tartunnan. Jos maatalousyrittäjä asetetaan koronaviruksen takia karanteeniin, yrittäjän tulee selvittää, aiheuttaako karanteeni rajoitteita kotieläinten hoitoon osallistumiseen.

Eläinten terveys ETT ry:n mukaan työkuntoinen karanteenissa oleva maatalousyrittäjä voi hoitaa eläimiä, jos samoissa tuotantotiloissa ei samanaikaisesti työskentele tilan ulkopuolista väkeä.

Maatalousyrittäjän tulee ilmoittaa välittömästi karanteenista paikallisyksiköille, jos maatalousyrittäjät käyttävät karanteeniaikana lomituspalveluja. Karanteenin aikana on mahdollista saada lomituspalveluja vuosilomana tai maksullisena lomituksena. Sijaisapua ei voi saada, jos ei ole työkyvytön.

Paikallisyksikön tulee selvittää terveysviranomaiselta, mitä tulee huomioida lomituspalveluiden järjestämisessä, jos tilalla on epäily korona-altistumisesta. Jos maatalouslomittajan kanssa tilalla työskentelee henkilö, joka on altistumisen takia karanteenissa, lomitustyöt tulee järjestää siten, että maatalouslomittaja ja karanteenissa oleva henkilö eivät työskentele samanaikaisesti.

Jos maatalousyrittäjä joutuu eristykseen koronavirukseen sairastumisen takia

Eristyksellä tarkoitetaan jo tartunnan saaneen potilaan eristämistä terveistä ihmisistä. Määräyksen eristyksestä tekee kunnan tartuntataudeista vastaava lääkäri. Eristykseen asetetaan henkilö, jolla on todettu koronavirustartunta.

Jos maatalousyrittäjä on saanut koronavirustartunnan ja asetettu sen takia eristykseen, tulee selvittää, miten kotieläinten hoito turvataan eristyksen aikana.

Lomituspalvelut pyritään järjestämään mahdollisimman hyvin myös niissä tilanteissa, jos yrittäjä joutuu koronatartunnan vuoksi eristykseen. Jos maatalousyrittäjä sairastuu koronavirukseen ja on työkyvytön, hän voi saada sijaisapulomitusta. Maatalousyrittäjän tulee ilmoittaa välittömästi eristyksestä paikallisyksiköille ja paikallisyksikön tulee selvittää terveysviranomaiselta, mitä tulee huomioida lomituspalveluiden järjestämisessä koronatilanteessa.

On tärkeää, ettei sairastunut maatalousyrittäjä altista kotieläinten hoidosta huolehtivaa maatalouslomittajaa tartunnalle. Maatalousyrittäjän tulee olla poissa tuotantorakennuksesta silloin, kun lomittaja on paikalla. Yrittäjän on varottava levittämästä virusta tuotantotiloihin ja maatalouslomittajan tulee huolehtia omasta suojautumisestaan.

Suojaudu ja seuraa aktiivisesti viranomaisten viestintää

Tärkeintä koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi on seurata viranomaisviestintää ja noudattaa viranomaisten antamia toimintaohjeita.

Koronavirukselta voi suojautua samoin kuin muiltakin hengitystieinfektioiden aiheuttajilta. Ensisijaisesti tulee huolehtia hyvästä käsihygieniasta sekä opetella yskimään ja aivastamaan nenäliinaan. Sosiaalisia kontakteja kannattaa välttää mahdollisuuksien mukaan.

On tärkeää, että tilalla työskentelevillä on mahdollisuus pestä kädet vedellä ja saippualla ja kuivata ne kertakäyttöisillä paperipyyhkeillä.

Kunta maatalouslomittajan työnantajana huolehtii tarvittavista varotoimista työntekijöiden terveyden suojelemiseksi ja taudin leviämisen estämiseksi tiloille.

Maatalouslomittajan kannattaa pitää mukanaan omaa desinfioivaa käsihuuhdetta ja riittävästi sopivia suojakäsineitä.

Jos epäilet tartuntaa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL ylläpitää nettisivuillaan ajankohtaista tietoa koronaviruksesta ja siitä, miten virukselta voi suojautua ja miten pitää toimia, jos epäilee tartuntaa.

Kuten muissakin sairastumistilanteissa, koronan takia työkyvyttömällä maatalousyrittäjällä on oikeus sairauspäivärahaan Melasta ja Kelasta. Karanteenin aiheuttamaa ansionmenetystä korvaa Kelan maksamaa tartuntatautipäiväraha. Myös tartuntatautipäiväraha määräytyy MYEL-työtulon mukaan.

Hyödyllisiä linkkejä:

 

HALLINNON VÄEN LOMAT

Virpi Kallio                  23.4.-3.5.2020

Heli Kärmeniemi       23.-29.3.2020 ka 6.-13.4.2020

Pia Rapi                     24.2.-1.3.2020

 

JOHTAVIEN MAATALOUSLOMITTAJIEN VASTUUALUEET

Lomituspyynnöt/yhteydenotot johtaville maatalouslomittajille seuraavasti:

Savitaipale, Lemi, Luumäki ja Taipalsaari alueelta Heli Kärmeniemi

Lappeenrannan alueelta Pia Rapi

 

 

 

Vuosiloma, Sijaisapu, Maksullinen lomittaja-apu

Tietoa lomituspalveluistaLehmät.jpg

Maatalousyrittäjällä on mahdollisuus saada vuosilomaa, sijaisapua ja maksullista lomittaja-apua lomituspalvelulain mukaisesti.

Lomituspalvelujen järjestämisestä vastaa Savitaipaleella paikallisyksikkö, jonka alueeseen kuuluvat myös Lappeenrannan kaupunki sekä Lemin, Luumäen ja Taipalsaaren kunnat.

Savitaipaleen paikallisyksikön alueella on 215 maatalousyrittäjää, jotka käyttävät lomituspalveluja. Yrittäjällä on mahdollisuus valita, käyttääkö kunnan lomituspalveluja vai järjestääkö lomitukset itse. Savitaipaleen paikallisyksikössä on kunnan palvelujen piirissä 210 yrittäjää. Lomituksen järjestää itse 5 yrittäjää.

Lomittajat

Savitaipaleen kunnan palveluksessa on 1.2.2019 kuukausipalkkaisia lomittajia 36 kpl vakinaisessa työsuhteessa.

Hallintohenkilöstö

Savitaipale

Kirkkotie 6
Avoinna klo 9:00 - 15:00
   
Lomituspalvelujohtaja Virpi Kallio
puh. 040 7758 845
email: virpi.kallio@savitaipale.fi
   
Johtava maatalouslomittaja Heli Kärmeniemi
puh. 040 547 2875
email: heli.karmeniemi@savitaipale.fi
   
Johtava maatalouslomittaja Pia Rapi
puh. 040 7131 877
email: pia.rapi@savitaipale.fi
   

Lappeenranta

Eteläkatu 15-17
Avoinna:
ma-ti 9:00-15:00 Pia Rapi, 040 7131 877
pe 8:00-14:00 Virpi Kallio, 040 7758 845

 

Lemi, Luumäki ja Taipalsaari

Vastaanotto tarvittaessa kunnantalolla


 

Lomituspalvelujen viikonloppupäivystys erittäin kiireellisiä hätätapauksia varten numerossa
040 5348 216

Pe klo 16:00 - 19:00
La klo 10:00 - 15:00
Su klo 10:00 - 15:00
Ma klo 7:00 - 9:00