Maksut

Varhaiskasvatuksesta perittävät asiakasmaksut 1.8.2020 alkaen.

Perheen nuorimman lapsen kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta perittävä ylin kuukausimaksu on 1.8.2020 alkaen enintään 288 euroa. Ikäjärjestyksessä nuorimmasta seuraavasta lapsesta perittävä asiakasmaksu kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa on 1.8.2020 lähtien enintään 144 euroa. Alin perittävä kuukausimaksu on 27 euroa.Tulorajat, jonka ylittävästä osasta menee 10,7 prosentin maksu 1.8.2020 alkaen:

Perheen koko Tuloraja e/kk  Maksu%

Korkeimman
maksun tuloraja

Tuloraja, jonka alittuessa maksua ei peritä
2 2136 10,7 4827,59 2388,29
3 2756 10,7 5447,59 3008,29
4 3129 10,7 5820,59 3381,29
5 3502 10,7 6193,59 3754,29
6 3718 10,7 6565,59 4126,29

Yli kuusihenkisen perheen maksun määräämisessä käytettävän tulorajan lisäys kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta on 1.8.2020 lähtien 144 euroa.

Esimerkki:  Perheessä on vanhemmat ja kaksi lasta, jotka ovat kunnallisessa varhaiskasvatuksessa. Perheen bruttotulot ovat 5300 e/kk.
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu lasketaan seuraavasti: 10,7 % x (5300-3129) = 232 euroa/kk nuorimmasta. Vanhemman lapsen maksu on 50 % 232 eurosta eli 116 euroa/kk. Perheen kahden lapsen asiakasmaksu on yhteensä 348 euroa/kk. Maksu pyöristetään lähimpään euromäärään.

Lisätietoja : varhaiskasvatuspäällikkö Virve Niemelä p. 040 7131 934 virve.niemela@savitaipale.fi

Asiakasmaksu muodostuu ennalta varattujen tuntien perusteella ylläolevan taulukon määräämästä maksusta. Maksu määrätään kuukausimaksuna ja siitä tehdään lapsikohtainen viranhaltijapäätös, joka on voimassa toistaiseksi. Maksu perustuu perheiden maksukykyyn eli veronalaisiin bruttotuloihin, perheen kokoon, tulorajoihin ja maksuprosenttiin. Tulojen vaihdellessa käytetään maksun perusteena useamman kuukauden tulojen keskiarvoa.

Käyttämättä ja perumatta jätetystä palvelusta peritään maksu.

Varhaiskasvatuksen määrä kuukaudessa:

0 - 84 h/kk      asiakasmaksun suuruus 55 %
85 - 107 h/kk asiakasmaksun suuruus 70 %
108 - 130 h/kk asiakasmaksun suuruus 75 %
131-150 h/kk asiakasmaksun suuruus 80 %
yli 150 h/kk asiakasmaksun suuruus 100 %

Maksu peritään varhaiskasvatuspäätöksen mukaisesta päivämäärästä. Jos aloituspäivä muuttuu päätöksen mukaisesta päivästä, siitä tulee sopia erikseen. Mikäli hoitosuhde alkaa elokuussa ja jatkuu katkeamattomana koko toimintakauden, seuraavan vuoden heinäkuu on maksuton kuukausi. Hoitosuhteen alkaessa 1.9. tai sen jälkeen toimintakauden aikana, peritään maksu myös heinäkuulta. Varhaiskasvatuksen maksut laskutetaan kuukausittain jälkikäteen.

Maksu tarkistetaan vuoden aikana, mikäli perheen taloudellinen tilanne olennaisesti muuttuu, perheen koko muuttuu, varhaiskasvatuksen palvelusopimukseen tulee muutos tai maksu on osoittautunut virheelliseksi. Jos maksun määräytymistä koskeva päätös on perustunut asiakkaan antamiin virheellisiin tietoihin, maksu voidaan oikaista takautuvasti enintään vuoden ajalta.