Maksut

Varhaiskasvatuksesta perittävät asiakasmaksut 1.8.2022 alkaen.

Perheen nuorimman lapsen kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta perittävä ylin kuukausimaksu on 1.8.2022 alkaen enintään 295 euroa. Ikäjärjestyksessä nuorimmasta seuraavasta lapsesta perittävä asiakasmaksu kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa on 1.8.2022 lähtien enintään 118 euroa. Alin perittävä kuukausimaksu on 28 euroa.Tulorajat, jonka ylittävästä osasta menee 10,7 prosentin maksu 1.8.2022 alkaen:

Perheen koko Tuloraja e/kk  Maksu%

Korkeimman
maksun tuloraja

Tuloraja, jonka alittuessa maksua ei peritä
2 2913 10,7 5665 3175
3 3758 10,7 6510 4020
4 4267 10,7 7019 4529
5 4777 10,7 7529 5039
6 5284 10,7 8036 5546

 

Laske asiakasmaksu: https://minedu.fi/maksulaskuri

Lisätietoja : p. 040 7131 934

Asiakasmaksu muodostuu ennalta varattujen tuntien perusteella ylläolevan taulukon määräämästä maksusta. Maksu määrätään kuukausimaksuna ja siitä tehdään lapsikohtainen viranhaltijapäätös, joka on voimassa toistaiseksi. Maksu perustuu perheiden maksukykyyn eli veronalaisiin bruttotuloihin, perheen kokoon, tulorajoihin ja maksuprosenttiin. Tulojen vaihdellessa käytetään maksun perusteena useamman kuukauden tulojen keskiarvoa.

Käyttämättä ja perumatta jätetystä palvelusta peritään maksu.

Varhaiskasvatuksen määrä kuukaudessa:

0 - 84 h/kk      asiakasmaksun suuruus 55 %
85 - 107 h/kk asiakasmaksun suuruus 70 %
108 - 130 h/kk asiakasmaksun suuruus 75 %
131-150 h/kk asiakasmaksun suuruus 80 %
yli 150 h/kk asiakasmaksun suuruus 100 %

Maksu peritään varhaiskasvatuspäätöksen mukaisesta päivämäärästä. Jos aloituspäivä muuttuu päätöksen mukaisesta päivästä, siitä tulee sopia erikseen. Mikäli hoitosuhde alkaa elokuussa ja jatkuu katkeamattomana koko toimintakauden, seuraavan vuoden heinäkuu on maksuton kuukausi. Hoitosuhteen alkaessa 1.9. tai sen jälkeen toimintakauden aikana, peritään maksu myös heinäkuulta. Varhaiskasvatuksen maksut laskutetaan kuukausittain jälkikäteen.

Maksu tarkistetaan vuoden aikana, mikäli perheen taloudellinen tilanne olennaisesti muuttuu, perheen koko muuttuu, varhaiskasvatuksen palvelusopimukseen tulee muutos tai maksu on osoittautunut virheelliseksi. Jos maksun määräytymistä koskeva päätös on perustunut asiakkaan antamiin virheellisiin tietoihin, maksu voidaan oikaista takautuvasti enintään vuoden ajalta.