Maksut

Uusi varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki 1.1.2018.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja alennetaan muuttamalla maksujen määräytymiseen käytettävien tulojen perusteita (tulorajat ja maksuprosentit). Toisen lapsen maksu on enintään 50 % nuorimman lapsen maksusta.

Kaikille perheille tehdään uudet asiakasmaksupäätökset 1.1.2018 alkaen voimassaolevien tulotietojen mukaan.

Mikäli perhe haluaa toimittaa uudet tulotiedot, tulee ne toimittaa välittömästi hoitopaikkaan tai os. Savitaipaleen Kunta /varhaiskasvatus, Peltoinlahdentie 3, 54800 Savitaipale.

Lisätietoja : varhaiskasvatuspäällikkö Virve Niemelä p. 040 7131 934 virve.niemela@savitaipale.fi

Varhaiskasvatusmaksut 1.1.2018 alkaen:

Perheen koko Tuloraja €/kk  Maksu% Korkeimman maksun tuloraja
2 henkilöä 2050 10,7 4761
3 henkilöä 2646 10,7 5357
4 henkilöä 3003 10,7 5714
5 henkilöä 3361 10,7 6072
6 henkilöä 3718 10,7 6429

Asiakasmaksu muodostuu ennalta varattujen tuntien perusteella ylläolevan taulukon määräämästä maksusta

Korkeimman maksun tulorajan ylittyessä maksu määräytyy korkeimmaksi eikä tulotositteita tarvitse toimittaa

Uusi asiakasmaksulaki ei muuta maksujärjestelmän perusrakenteita:

- maksu määrätään edelleen kuukausimaksuna ja siitä tehdään lapsikohtainen viranhaltijapäätös, joka on toistaiseksi voimassa

- maksu perustuu perheiden maksukykyyn eli veronalaisiin bruttotuloihin, perheen kokoon, tulorajoihin ja maksuprosenttiin

- tulojen vaihdellessa käytetään maksun perusteena useamman kuukauden tulojen keskiarvoa

- käyttämättä ja perumatta jätetystä palvelusta peritään maksu

- ansiotasoindeksiin sidotut tulorajat päätää opetus- ja kulttuuriministeriö ja ne tarkistetaan joka toinen vuosi

Varhaiskasvatuksen määrä kuukaudessa:

0 - 84h/kk      asiakasmaksun suuruus 55 %
85 - 107h/kk asiakasmaksun suuruus 65 %
108 - 130h/kk asiakasmaksun suuruus 80 %
131 - 150h/kk asiakasmaksun suuruus 90 %
yli 150h/kk asiakasmaksun suuruus 100 %

Maksu peritään varhaiskasvatuspäätöksen mukaisesta päivämäärästä. Jos aloituspäivä muuttuu päätöksen mukaisesta päivästä, siitä tulee sopia erikseen. Mikäli hoitosuhde alkaa elokuussa ja jatkuu katkeamattomana koko toimintakauden, seuraavan vuoden heinäkuu on maksuton kuukausi. Hoitosuhteen alkaessa 1.9. tai sen jälkeen toimintakauden aikana, peritään maksu myös heinäkuulta. Varhaiskasvatuksen maksut laskutetaan kuukausittain jälkikäteen.

Maksu tarkistetaan vuoden aikana, mikäli perheen taloudellinen tilanne olennaisesti muuttuu, perheen koko muuttuu, varhaiskasvatuksen palvelusopimukseen tulee muutos tai maksu on osoittautunut virheelliseksi. Jos maksun määräytymistä koskeva päätös on perustunut asiakkaan antamiin virheellisiin tietoihin, maksu voidaan oikaista takautuvasti enintään vuoden ajalta.

 

Maksut