Varhaiskasvatukseen hakeminen

Jokaisella lapsella on oikeus viikoittain 20 tunnin laajuiseen varhaiskasvatukseen. Lapsella on oikeus laajempaan yli 20 tuntia kestävään varhaiskasvatukseen mikäli lapsen vanhemmat tai muut huoltajat työskentelevät kokoaikaisesti taikka opiskelevat, toimivat yrittäjänä tai ovat omassa työssä päätoimisesti.

Varhaiskasvatuksen toimintakausi alkaa aina kuluvan vuoden elokuussa. Hoitopaikkaa voi hakea ympäri vuoden, kuitenkin viimeistään neljä kuukautta ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan. Jos hoidon tarve ei ole työn, koulutuksen tai opiskelun vuoksi ennakoitavissa, tulee hoitopaikkaa hakea viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee hoitoa.

Hakemuksia saa kunnan internetsivuilta ja varhaiskasvatustoimistosta kivikoululta. Lataa hakemus tästä.

Hoitosuhde irtisanotaan palauttamalla kirjallinen ilmoitus lapsen hoitopaikkaan.

Varsinaista irtisanomisaikaa ei ole, mutta suositeltavaa on että lapsen poisjääminen lapsiryhmästä on ennakoitavissa ja kasvattajien kanssa yhdessä suunniteltu. Taannehtivasti hoitosuhdetta ei voi irtisanoa. Varhaiskasvatusmaksu katkeaa irtisanomispäivään.