Sidonnaisuusrekisteri

Savitaipaleen kunta

Kuntalaki 84§: "kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä, valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, kunnanjohtajaa, pormestaria ja apulaispormestaria sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijää. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtäväänsä valittu. Henkilön on myös ilmoitettava viivytyksettä sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset.

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Tarkastuslautakunta voi tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta.

Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvan luottamustoimen tai tehtävän päättyessä henkilöä koskevat tiedot on poistettava rekisteristä ja tietoverkosta."Nimi
Kyösti Kylliäinen

Luottamustehtävä tai virkatehtävä
kunnanvaltuuston puheenjohtaja

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä (Yhteisön nimi, toimiala, tehtävä)
Kiint Oy Savitaipaleen vuokratalot hall pj
As Oy Supanahonrinne hall
Kiint Oy Supparivi hall
As Oy Sahramin-salpa hall
EKSOTE valt
Saimaan Kuitu Oy hall pj

Merkittävä varallisuus
Metsäyhtymä Kylliäinen Kyösti ja Urpo 1/2
Vapaa-ajan kiinteistö 1/2

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa
Hämäläisen-Tornion kyläyhdistys ry hall varapjNimi
Leena Saramies

Luottamustehtävä tai virkatehtävä
kunnanvaltuuston I varapj

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä (Yhteisön nimi, toimiala, tehtävä)
-

Merkittävä varallisuus
kesäasunto Savitaipaleen Virmajärven kylässä rekisterinro Kotisaari 1 39
1/2 omakotitalosta, joka toimii perheen asuntona kirkonkylässä tila Hohteri Torikatu 34

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa
-Nimi
Juhani Kylliäinen

Luottamustehtävä tai virkatehtävä
Valtuuston 2 varapuheenjohtaja

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä (Yhteisön nimi, toimiala, tehtävä)
Ei ole

Merkittävä varallisuus
Ei ole

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa
Ei oleNimi
Janne Hölsä

Luottamustehtävä tai virkatehtävä
Kunnanhallituksen puheenjohtaja

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä (Yhteisön nimi, toimiala, tehtävä)
Savitaipaleen Osuuspankin hallintoneuvoston jäsen.

Merkittävä varallisuus
Metsä- maatalousmaata kunnassa.

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa
Eksoten hallituksen varajäsen. Sairaalaparkki Oy:n hallituksen jäsenNimi
Maiju Hölsä

Luottamustehtävä tai virkatehtävä
Kunnanhallituksen 1.varapj, kunnanvaltuuston jäsen

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä (Yhteisön nimi, toimiala, tehtävä)


Merkittävä varallisuus
Maa- ja metsäomaisuutta Karhulan kylässä.

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa
Kirkkovaltuuston pj 31.12.2018 astiNimi
Olli Pitkänen

Luottamustehtävä tai virkatehtävä
Kunnanhallituksen varapuheenjohtaja, kunnanvaltuutettu

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä (Yhteisön nimi, toimiala, tehtävä)
Savitaipaleen Jäähalli Oy, hallituksen jäsen.


Merkittävä varallisuus
Ei ole

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa
Ei oleNimi
Anu Valsi

Luottamustehtävä tai virkatehtävä
Kunnanvaltuutettu ja sivistyslautakunnan jäsen lisäksi vanhusneuvoston jäsen.

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä (Yhteisön nimi, toimiala, tehtävä)
Kaihtulan Martat ry:n sihteeri ja hallituksen jäsen.Anun Siivous ja Kotiapu, yksityinen elinkeinonharjoittaja.

Merkittävä varallisuus
Puolisoni Pertti Valsi omistaa Kesämökin

sekä tontin Kaukheimosen rannalla.

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa
Etela-Karjalan maakuntavaltuuston jasen.Nimi
Kari Kotirinta

Luottamustehtävä tai virkatehtävä
Kunnanvaltuutettu

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä (Yhteisön nimi, toimiala, tehtävä)
SIRPEKA Oy, konsultointi, hallituksen jäsen
Kiint Oy Savitaipaleen vuokratalot hall jäsen
As Oy Supanahonrinne hall pj
Kiint Oy Supparivi hall pj
As Oy Sahramin-salpa hall pj

Merkittävä varallisuus
Rivitalo-osake

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa
Paimensaaren asukasyhdistys ry, puheenjohtaja
Savitaipaleen Vanhaintuki ry, puheenjohtaja
Pro Kuolimo ry, sihteeri
Savitaipaleen aurinkosähkö ry, puheenjohtajaNimi
Matti Vahvanen

Luottamustehtävä tai virkatehtävä
kunnanvaltuusto, kunnanhallitus

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä (Yhteisön nimi, toimiala, tehtävä)
-

Merkittävä varallisuus
Vanha omakotitalo 739-405-0003-0032-L

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa
Osakeomistus ja hallituksen puheenjohtajuus As. Oy Savitaipaleen Outisenpolku.Nimi
Mirka Kotila

Luottamustehtävä tai virkatehtävä
hallituksen jäsen, Savitaipaleen Musiikinystävät ry, Etelä-Karjalan Maakuntavaltuuston varajäsenyys

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä (Yhteisön nimi, toimiala, tehtävä)
ei ole

Merkittävä varallisuus
Puolukkapolku 8 kiinteistön osaomistus (½)

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa
ei oleNimi
Jyrki Keränen

Luottamustehtävä tai virkatehtävä
Kunnanhallituksen jäsen

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä (Yhteisön nimi, toimiala, tehtävä)
OyAb Gröna Kotten, av-ala, toim.joht.

Merkittävä varallisuus


Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa
Ala-Kuolimon yhteisten vesialueiden osakaskunnan pj.Nimi
Juhana Liimatainen

Luottamustehtävä tai virkatehtävä
Kunnanvaltuusto, (jäsen), tekninen lautakunta (puheenjohtaja)

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä (Yhteisön nimi, toimiala, tehtävä)
ei

Merkittävä varallisuus
Erillispientalo Pöntylä, kesäasunto ym. Karhula, Maanomistusta pienvesistöjen rantakaava-alueella tai vaikutuspiirissä (Pöntylä, Karhula, Säänjärvi)
Kiint.Oy Savitaipaleen Kukkaro. osakas
Kiint Oy Torinkulma, osakas
Kiint Oy Savitaipaleen hiienmäenrinne, osakas
As. Oy Savitaipaleen Ahvenlampi, osakas
As.Oy Savitaipaleen säästölä, osakas

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa
Hyrkkälän erämiehet, vpj, controller
Savitaipaleen osuuspankki, hallintoneuvoston vpj, nimitysvaliokunnan vpjNimi
Karoliina Laari

Luottamustehtävä tai virkatehtävä
Maiju Hölsän varajäsen kunnanvaltuustossa

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä (Yhteisön nimi, toimiala, tehtävä)
Karoliinan Kotipalvelut, yrittäjä, tmi

Merkittävä varallisuus
1/2 omakotitalosta Kangastie 9, Stle

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa
Savitaipaleen yrittäjien hallituksen jäsen.Nimi
Pekka Ässämäki

Luottamustehtävä tai virkatehtävä
Kunnanvaltuutettu. Tekninen Lautakunta vpj. Käräjäoikeudun Lautamies.Lupa-ja Toimitusjaoston Pj.

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä (Yhteisön nimi, toimiala, tehtävä)
Savitaipaleen Yrittäjät Ry Pj.

Merkittävä varallisuus
Omakotitalo.

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa
Nimi
Airi Nikkilä

Luottamustehtävä tai virkatehtävä
kunnanhallituksen jäsen, kunnanvaltuutettu, kh:n edustajasivistyslautakunnassa, lupalautakunnan jäsen Lpr.

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä (Yhteisön nimi, toimiala, tehtävä)


Merkittävä varallisuus
ei ole

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa
Nuorison Tuki ry:n hallituksen jäsen, Havon talousalueen kyläyhdistys, sihteeri rahastonhoitaja Savitaipaleen sydänyhdistys ry pj. Musiikinystävien hallituksen jäsen.Nimi
Liisa Kilpi

Luottamustehtävä tai virkatehtävä
kunnanvaltuusto, maa-asioiden uskottumies

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä (Yhteisön nimi, toimiala, tehtävä)
ei

Merkittävä varallisuus
ei

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa
työnantaja EKSOTENimi
Ari Lindqvist

Luottamustehtävä tai virkatehtävä
Savitaipaleen kunnanvaltuuston jäsen, vanhusneuvoston jäsen, sivistyslautakunnan jäsen

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä (Yhteisön nimi, toimiala, tehtävä)


Merkittävä varallisuus
Metsä- ja mökkitila 739-440-4-82, Savitaipale, omistusosuus 100 %
Metsätila 739-440-4-160, Savitaipale, omistusosuus 100%

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa
Pro Savitaipale yhdistyksen puheenjohtajaNimi
Anna Lerkki

Luottamustehtävä tai virkatehtävä
Kunnanvaltuuston varajäsen, Teknisen lautakunnan jäsen.

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä (Yhteisön nimi, toimiala, tehtävä)
Yrittäjä, Annaberry

Merkittävä varallisuus
Kiinteistö Välijoella.

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa
Nimi
Rauno Nikkilä

Luottamustehtävä tai virkatehtävä
Valtuutettu, Tekla pj.

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä (Yhteisön nimi, toimiala, tehtävä)
Ei ole

Merkittävä varallisuus
Ei ole

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa
Pieni maatila, saarimökkiNimi
Kari Immonen

Luottamustehtävä tai virkatehtävä
Tekninen lautakunta ja uskottu mies

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä (Yhteisön nimi, toimiala, tehtävä)
Ei ole

Merkittävä varallisuus
Omakotitalo 426-5-197. Omistusosuus 50%.

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa
Lions Club, Savitaipale, jäsen.Nimi
Tuula Kauppi

Luottamustehtävä tai virkatehtävä
Valtuuston varajäsen , teknisen lautakunnan jäsen, lupalautakunta varajäsen, vanhusneuvoston varajäsen, tarkastuslautakunnan varajäsen.

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä (Yhteisön nimi, toimiala, tehtävä)
Ei

Merkittävä varallisuus
Ei ole

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa
Ei oleNimi
Merja Paatos

Luottamustehtävä tai virkatehtävä
Teknisen lautakunnan jäsen

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä (Yhteisön nimi, toimiala, tehtävä)
Ei ole

Merkittävä varallisuus
Ei ole

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa
Etelä-Karjalan omaishoitajat ja läheiset ry, hallituksen jäsen
Savitaipaleen kotiseutuyhdistys , varapuheenjohtaja
Savitaipaleen vanhusneuvostoNimi
Jorma Pekkanen

Luottamustehtävä tai virkatehtävä
varavaltuutettu

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä (Yhteisön nimi, toimiala, tehtävä)
Teknisen lautakunnan varajäsen, varavaltuutettu

Merkittävä varallisuus


Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa
Maapalsta 739-409-1-251, maapalsta 739-409-1-253 ja puolet kiinteistöstä 739-437-3-30Nimi
Ville Vainikka

Luottamustehtävä tai virkatehtävä


Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä (Yhteisön nimi, toimiala, tehtävä)
Ei ole.

Merkittävä varallisuus
Asunto.

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa
Ei ole.Nimi
Paavo Kallio

Luottamustehtävä tai virkatehtävä
varavaltuutettu, teknisenlautakunnan varajäsen

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä (Yhteisön nimi, toimiala, tehtävä)
ei ole

Merkittävä varallisuus
ei ole

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa
ei oleNimi
Tuula Suurkaulio

Luottamustehtävä tai virkatehtävä
Teknisenlautakunnan varajäsen, tarkastuslautakunnan varajäsen

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä (Yhteisön nimi, toimiala, tehtävä)


Merkittävä varallisuus


Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa
Tuulan jalkahoito Y-2732101-5Nimi
Ilja Kotirinta

Luottamustehtävä tai virkatehtävä
Ei ole.

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä (Yhteisön nimi, toimiala, tehtävä)
Eventivio Oy, IT-konsultointi, hallituksen jäsen.

Merkittävä varallisuus
Ei ole.

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa
Ei ole.Nimi
Leena Byckling

Luottamustehtävä tai virkatehtävä
valtuuston jäsen ja tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä (Yhteisön nimi, toimiala, tehtävä)


Merkittävä varallisuus
1/2 omakotitalo Peltoinlahti

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa
Eksoten hallituksen varajäsen ja Savitaipaleen kunnan edustaja Eksoten hallituksessa läsnäolo- ja puheoikeudella. Kaakkois-Suomen sosiaalialan (Socom) osaamiskeskus Oy:n hallituksen varajäsen, Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymän valtuuston jäsen.Nimi
Jari Lantta

Luottamustehtävä tai virkatehtävä
Tarkastuslautakunnan varapuheenjohtaja / Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymän hallituksen jäsen

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä (Yhteisön nimi, toimiala, tehtävä)
-

Merkittävä varallisuus
Maa-metsätila Savitaipaleen kunnan Valkolanmäen kylässä (Hämäläisen kylä) Tervaniemi 3:35,ja Holma 3:41,Yhteispinta-ala noin. 40 ha.

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa
MHY Mänty-Saimaa, metsänhoito-, hakkuu- ja puukauppapalvelut, valtuuston jäsen.
Etelä-Karjalan osakesäästäjien hallituksen jäsen ja sihteeri.
Etelä-Karjalan Agrologien hallituksen jäsen.
Metsäliitto Osuuskunta, metsäteollisuus, piiritoimikunnan jäsen 1.7.2019-
Nimi
Silla Saalasti

Luottamustehtävä tai virkatehtävä
Sivistyslautakunnan pj, valtuutettu

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä (Yhteisön nimi, toimiala, tehtävä)
Savitaipaleen Osuuspankki, hallituksen jäsen
Savitaipaleen Jäähalliyhtiö, hallituksen jäsen

Merkittävä varallisuus


Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa
Nimi
Jouko Koskinen

Luottamustehtävä tai virkatehtävä
Keskusvaalilautakunnan pj.

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä (Yhteisön nimi, toimiala, tehtävä)
- Etelä-Karjalan Osuuskauppa, hallintoneuvoston jäsen


Merkittävä varallisuus
2kpl omakotitaloja

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa
LC-Savitaipale sihteeriNimi
Anneli Kirjavainen

Luottamustehtävä tai virkatehtävä
Keskusvaalilautakunnan vara pj.

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä (Yhteisön nimi, toimiala, tehtävä)


Merkittävä varallisuus
1/2 omakotitalosta, Peltoinlahti, Savitaipale

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa
Varajäsenyys Savitaipaleen Nuorisontuki ry:n hallituksessaNimi
Virpi Myllyharju

Luottamustehtävä tai virkatehtävä
hallintojohtaja

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä (Yhteisön nimi, toimiala, tehtävä)


Merkittävä varallisuus
Omakotitalo, Savitaipale

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa
Nimi
Vesa Roiko-Jokela

Luottamustehtävä tai virkatehtävä
Tekninen johtaja, teknisen toimen osastopäällikkö

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä (Yhteisön nimi, toimiala, tehtävä)


Merkittävä varallisuus
Rivitalo-osake Savitaipaleelle ja saunamökki Savitaipaleella

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa
LC-Savitaipale, hallituksen jäsen 2018-2019Nimi
Kimmo Kainulainen

Luottamustehtävä tai virkatehtävä
Kunnanjohtaja

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä (Yhteisön nimi, toimiala, tehtävä)
Toimitusjohtaja, Savitaipaleen Honkamäki Oy
Hallituksen läsnäolo-oikeus (kunnanjohtajan asema), Saimaan Kuitu Oy
Kiinteistö Oy Savitaipaleen vuokratalot, hallituksen varajäsen

Merkittävä varallisuus


Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa
Antti Matikan Säätiön hallituksen puheenjohtaja
Etelä-Karjalan rahaston hoitokunnan jäsen 16.10.2019 alkaenNimi
Matti Käyhty

Luottamustehtävä tai virkatehtävä
lupa ja toimitusjaosto

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä (Yhteisön nimi, toimiala, tehtävä)
-

Merkittävä varallisuus
-

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa
-Nimi
Kari Rikkilä

Luottamustehtävä tai virkatehtävä
Vara valtuutettu/Lupa- ja toimitusjaosto

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä (Yhteisön nimi, toimiala, tehtävä)
Paperiliiton hallituksen jäsen, Lappeenrannan Ammatillisen Paikallisjärjestön hallituksen jäsen,Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiön 1-varapuheenjohtaja,As Oy Maitolantie 8 puheenjohtaja,UPM Sellutehtaiden Eläkesäätiön hallitus

Merkittävä varallisuus
Ei ole

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa
Ei oleNimi
Hannu Jokinen

Luottamustehtävä tai virkatehtävä


Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä (Yhteisön nimi, toimiala, tehtävä)


Merkittävä varallisuus


Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa
Nimi
Jorma Kuisma

Luottamustehtävä tai virkatehtävä
Rakennustarkastaja

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä (Yhteisön nimi, toimiala, tehtävä)
Ei ole

Merkittävä varallisuus
Ei ole

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa
Ei oleNimi
Tea Loisa

Luottamustehtävä tai virkatehtävä
Kansalaisopiston rehtori, vt. sivistystoimenjohtaja

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä (Yhteisön nimi, toimiala, tehtävä)
Lemin Osuuspankin hallintoneuvoston jäsenyys

Merkittävä varallisuus
-

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa
-Nimi
Tiina Vainikka

Luottamustehtävä tai virkatehtävä
Teknisenlautakunnan varajäsen

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä (Yhteisön nimi, toimiala, tehtävä)
-

Merkittävä varallisuus
Omakotitalo, 739-426-0058-0003-3, omistusosuus 50%
Metsä kiinteistöt 405-434-0004-0017-3 sekä 405-523-0003-0026-0 Nuijamaalla


Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa
-Nimi
Kristiina Pihlajamäki

Luottamustehtävä tai virkatehtävä
Savitaipaleen kunta

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä (Yhteisön nimi, toimiala, tehtävä)
-

Merkittävä varallisuus
-

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa
-