Kuluneet viikot ovat olleet poikkeuksellisia varmasti meidän kaikkien elämässä. Tietoisuus koronakriisin vakavuudesta alkoi selvitä meille asteittain maaliskuun aikana. Koronasta aiheutuneet poikkeusolot ovat vaikuttaneet monin tavoin arkielämään myös täällä Savitaipaleella. Kirjasto, liikuntapaikat ja kansalaisopisto ovat sulkeutuneet. Koulut ovat siirtyneet etäopiskeluun ja päiväkodeissa lasten määrät ovat vähentyneet jne.

Arkea ovat leimanneet myös erilaiset liikkumisrajoitukset erityisesti riskiryhmien osalta. Kunnanvirastossa olemme kaikin mahdollisin tavoin pyrkineet löytämään ratkaisuja, joilla olemme voineet tukea eri väestöryhmiä tässä haasteellisessa tilanteessa. Esimerkiksi kunta on avannut yhteistyössä SPR:n kanssa auttavan puhelimen, josta saa apua käytännön ongelmiin esim. apteekissa käyntiin tai ruokapalveluihin liittyen. Etäopetuksessa oleville oppilaille on puolestaan organisoitu kouluruokailumahdollisuus.

Myös Savitaipaleen yritykset ovat varmasti erittäin haastavassa tilanteessa. Erityisen voimakkaasti koronatilanne iskee alkuvaiheessa palvelualan yrityksiin, muihin ehkä vähän viiveellä. Kuntana olemme pyrkineet tukemaan yrityksiä monin eri tavoin. Kunnan toimitiloissa toimiville yrityksille olemme luoneet uusia entistä joustavampia käytäntöjä ja helpotuksia vuokrien osalta. Uusin vuokrien huojennuksiin liittyvä esitys on tulossa päätöksentekoon tulevassa kunnanhallituksen kokouksessa.  Myös erilaisten palvelumaksujen, kuten lämpö- ja vesilaskujen osalta, maksuaikatauluihin on myönnetty pidennyksiä. Merkittävää on myös se, että kunta pyrkii tekemään hankintoja ennakoivasti siten, että paikalliset yritykset saisivat taloudellisia hyötyjä myös tätä kautta.

Tällä viikolla kunnassa avattiin myös yksinyrittäjille suunnattu tuki, joka on suuruudeltaan 2000 euroa. Avustuksen rahoittajana on työ- ja elinkeinoministeriö. Lisäksi ELY-keskuksen ja Business Finlandin kautta voivat suuremmat yritykset hakea ns. koronatukea. On toivottavaa, että mahdollisimman moni savitaipalelainen yritys hyödyntäisi näitä poikkeusolojen tukimuotoja. Hakemusten tekemiseen saa tarvittaessa apua esimerkiksi kunnanvirastolta tai maakunnallisten yrityspalvelujen kautta.

Koronakriisi on yksikköjen sulkeutumisen myötä heijastunut myös Savitaipaleen kunnan henkilöstöön. Tehtäväkuvia on jouduttu sopeuttamaan vallitsevaan tilanteeseen. Lisäksi kunnassa on parhaillaan käynnissä yhteistoimintaneuvottelut mahdollisten lomautusten toteuttamiseksi. Neuvottelujen aikana haemme kokonaisvaltaista ratkaisua hyvässä yhteistyössä työntekijäjärjestöjen kanssa. Kysymys on tilapäisestä järjestelystä, ja ainoastaan koronakriisistä johtuvasta prosessista. Tähän asti neuvottelut ovat sujuneet rakentavasti ja erittäin hyvässä yhteistyön hengessä. Periaatteena on ollut se, että jokainen kunnan työntekijä on arvokas nyt ja tulevaisuudessa.

Koronakriisi heijastuu kaikkien savitaipalelaisten arkeen ja se on muuttanut monia totuttuja tapoja. Osa meistä on sopeutunut etätyöhön ja alkanut jo vähitellen tottua siihen. Toisten elämänpiiri on rajautunut tiukasti kodin ympärille. Poikkeusolot ovat tuntuneet monista meistä oudolle siksi, ettei normaali yhteisöllinen elämä ole ollut mahdollista. Isovanhemmat ovat kaivanneet lasten lapsiaan ja päinvastoin.
Uskomme kuitenkin, että asiat kääntyvät vielä parempaan suuntaan, koronaepidemia selätetään ja arki palaa normaaliksi. Sitä ennen toivotan kaikille kuntalaisille sitkeyttä, voimia, jaksamista, terveyttä ja tulevaisuuden uskoa.

Kimmo Kainulainen
kunnanjohtaja