Minkälainen kunta Savitaipale on elää, asua, työskennellä tai opiskella? Mitkä asiat ovat kunnossa ja toimivat hyvin? Entä mihin pitäisi panostaa tulevaisuudessa entistä enemmän resursseja? Näihin kysymyksiin haemme vastauksia uudessa kuntastrategiassa, jonka laatiminen on juuri käynnistynyt.  Sana kuntastrategia saattaa kuulostaa yksittäisen kuntalaisen näkökulmasta etäiseltä, abstraktilta ja paperinmakuiselta. Kyseessä on kuitenkin todellinen vaikuttamisen väline, joka ottaa kantaa kuntalaisen arjen haasteisiin ja mahdollisuuksiin.

Uusi kuntalaki velvoittaa jokaisen kunnan kuntastrategian laatimiseen. Sen sisällöstä päättää viime kädessä valtuusto. Kuntastrategiassa linjataan ja asetetaan tavoitteita kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseen, palvelujen järjestämiseen, omistaja- ja henkilöstöpolitiikkaan, kunnan asukkaiden osallistumismahdollisuuksiin sekä alueen elinvoiman ja vetovoiman kehittämiseen. Strategia vaikuttaa konkreettisesti esimerkiksi päivähoidon järjestämiseen, perusopetukseen, liikunta- ja kulttuuripalveluiden saatavuuteen ja yritysten kehittämiseen sekä investointipäätöksiin. Se pureutuu kunnan elinvoiman ydinkysymyksiin. Saanko lapselleni laadukkaan hoitopaikan? Onko perheellämme harrastusmahdollisuuksia? Onko yritykselläni toimivat tilat ja tukeeko kunta yritystämme myös muulla tavoin? Onko kunnan ympäristö niin viihtyisä, että sitä kehtaa näyttää myös vieraille?  Toimiva kuntastrategia vaikuttaa kuntalaisten asumisviihtyvyyteen, uusien asukkaiden houkutteluun ja kunnan imagoon.  Lisäksi sen avulla kuntaa pystytään kehittämään suunnitelmallisesti ja päämäärätietoisesti. Täten se on myös keskeinen kunnan johtamisen väline.

Kuntastrategia on suorassa yhteydessä kunnan talousarvion laatimiseen. Parhaimmillaan strategia auttaa päätöksentekijöitä suuntaamaan kunnan varoja hyvin kohdennettuihin ja kuntalaisten kannalta perusteltuihin kohteisiin. Kunnasta löytyy luonnollisesti runsaasti eri vaihtoehtoja ja tukemisen arvoisia kohteita tai palveluita, jotka kaipaavat taloudellisia panostuksia. Kunnassa on kuitenkin tehtävä strategisia valintoja – mihin olemme yhdessä valmiita erityisesti panostamaan? Entä mistä tulisi kenties säästää, jotta kunnan talous pysyy kestävällä pohjalla?

Savitaipaleen uudistettava kuntastrategia on jatkoa vuonna 2016 Savitaipaleen Salaisuudeksi kutsutulle, ja Sydämellä, Sovussa, Sisulla -nimetylle sloganille tai strategiamallille. Nyt tavoitteena on konkretisoida ja täsmentää, mitä Savitaipaleen Salaisuus sisältää, ja miten se ohjaa päätöksentekoa.

Pidämme kunnan hallinnossa erittäin tärkeänä, että savitaipalelaiset kokevat kunnan kehittämisen yhteiseksi asiaksi. Lähtökohtana on ja pitää olla se, että kaikki olemme samassa veneessä. Jos kunnalla menee hyvin, se heijastuu meidän kaikkien hyvinvointiin ja tulevaisuuden uskoon.

Yhdessä tekemisen lähtökohta merkitsee sitä, että kutsumme kaikki savitaipalelaiset (myös kesäasukkaat) vaikuttamaan kuntastrategian sisältöön. Olemme avanneet kunnan kotisivuille sähköisen kuntalaiskyselyn, jossa voi ottaa kantaa juuri Sinua askarruttaviin kysymyksiin Savitaipaleen tulevaisuuteen liittyen. Kysely on avoinna 3.9.2017 asti. Ja toki aina on mahdollista sopia tapaaminen ja keskustella myös kasvotusten kunnan kehittämisestä.

Kaikki ideat, ajatukset, toiveet sekä myös kriittiset huomiot ovat tervetulleita. Jokainen vastaus on tärkeä ja arvokas.

Tule siis mukaan yhteisiin talkoisiin – rakennetaan yhdessä Savitaipaleen tulevaisuutta!

Kimmo Kainulainen
kunnanjohtaja