Siirry pääsisältöön

Oppilashuolto

Oppilashuolto koostuu kouluterveydenhuollosta sekä ns. psykososiaalisesta oppilashuoltotyöstä. Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin ylläpitämistä ja edistämistä, sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa kouluyhteisössä. Oppilashuolto on sekä yksilöllistä, että yhteisöllistä tukea. Kaikilla perusopetuksen kouluilla on säännöllisesti kokoontuva oppilashuoltoryhmä. Laajemmin oppilashuoltoa toteutetaan yhteistyössä koulun opettajien, erityisopettajien, ja oppilaanohjaajien sekä muiden koululla toimivien aikuisten kanssa.

Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuollossa keskitytään esikoululaisten ja koululaisten ennaltaehkäisevään terveydenhuoltoon; terveystarkastuksiin, kasvuun ja kehitykseen liittyvien fyysisten ja psyykkisten riskitekijöiden seulontaan sekä kouluyhteisön hyvinvoinnin edistämiseen.

Kouluterveydenhoitaja on tavattavissa Savitaipaleen koulukeskuksessa ma- to ja Heituinlahden koululla joka kuukauden 1. ja 3. keskiviikko.
Terveydenhoitajan tavoittaa päivittäin puhelimitse, sähköpostilla ja Wilman kautta.

Kouluterveydenhoitaja Johanna Munne
puh. 040 563 3897
etunimi.sukunimi@ekhva.fi

Sairauksien tutkimus ja hoito tapahtuu pääsääntöisesti terveysasemalla. Ajanvarauksessa sairaanhoitajat arvioivat hoidon tarpeen ja kiireellisyyden, ohjaavat tarvittaessa sairaanhoitajan tai lääkärin vastaanotolle sekä antavat tietoja laboratorio- ja röntgentutkimusten tuloksista.

Savitaipaleen hyvinvointiasema
Hoitajan ja lääkärin vastaanoton ajanvaraus
numerosta 05 352 7260 maanantai-perjantai klo 7 - 20.

Koulukuraattorit

Koulukuraattorit ovat koulun sosiaalialan työntekijöitä.
Koulukuraattorin työn tavoitteena on tukea ja auttaa oppilasta erilaisissa ongelmatilanteissa sekä edistää oppilaan sosiaalista hyvinvointia ja kehitystä. Koulukuraattorilta saa apua, jos lapsella tai nuorella on esim. pulmia koulunkäynnissä, kaverisuhteissa tai hänen elämässään tapahtuu muutoksia. Koulukuraattorin tehtävänä on toimia oppilaan, perheen ja kouluyhteisön tukena. Oppilaat voivat hakeutua kuraattorin luo oma-aloitteisesti tai vanhempien, opettajan ja terveydenhoitajan ohjaamana. Kuraattorin antama tuki on luottamuksellista, mutta tarvittaessa ratkaisuja pulmatilanteisiin etsitään yhdessä oppilaan, vanhempien ja koulun kanssa. Tarvittaessa kuraattori ohjaa oppilaan muihin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden piiriin.

Kuraattori Anne Siitonen puh. 040 651 1455
sähköposti: etunimi.sukunimi@ekhva.fi

Koulupsykologi

Koulupsykologi Päivi Sindhu puh. 040 196 6044
sähköposti: etunimi.sukunimi@ekhva.fi