Siirry pääsisältöön

Kuntalaisaloite

KUNTALAISALOITTEEN JÄTTÄMINEN

Kuntalain 23 §:n mukaan kunnan asukkaalla, kunnassa toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä sekä sillä, joka omistaa tai hallitsee kiinteää omaisuutta kunnassa, on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Lisäksi palvelun käyttäjällä on oikeus tehdä aloitteita kyseistä kunnan palvelua koskevassa asiassa.

Kaikki kunnassa vireille tulleet aloitteet käsitellään toimivaltaisessa kunnan viranomaisessa ilman aiheetonta viivytystä. Kunnan on ilmoitettava aloitteen tekijälle aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet.

Kuntalain 25 §:n mukaan vähintään neljä prosenttia kunnan 15 vuotta täyttäneistä asukkaista voi tehdä aloitteen kunnallisen kansanäänestyksen järjestämisestä. Tällöin valtuuston on viipymättä päätettävä, toimitetaanko aloitteessa tarkoitettu kansanäänestys.

Kuntalaisaloite voidaan saada vireille:

    • Toimittamalla aloite henkilökohtaisesti tai postin välityksellä kunnan kirjaamoon, os. Peltoinlahdentie 3a, 54800 Savitaipale.
    • Lähettämällä aloite sähköisesti kunnan kirjaamoon, os. kirjaamo@savitaipale.fI
    • Hyödyntämällä Kuntalaisaloite.fi -verkkopalvelua