Siirry pääsisältöön

Ilmoitustaulu

Vaalit

 

 

Rakennuslupapäätökset

Tekninen lautakunta/rakennusvalvonta §:t 8-9

Rakennustarkastajan päätökset §:t 5-7

Rakennustarkastajan päätökset §:t 3 ja 4

 

Kaavakuulutukset

Kuolimon osayleiskaavan muutokset nähtävillä 25.1.-23.2.2024

Leskelän ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen nähtävillä 25.1.-23.2.2024

 

Suunnittelutarvehakemus, aurinkosähkön tuotantoalue Selkäkangas

Kuulutus ja tiedoksianto suunnittelutarveratkaisun ja rakennuslupahakemuksen vireilletulosta
Hakemus aurinkosähköalue STR
Hakemussuunnitelma
Hulevesisuunitelma
Savitaipale hulevesiselvitys
Luontoselvitys
Linnustoselvitys
Arkeologinen inventointi
Ilmastovaikutusten arviointi
Geotekninen suunnitteluraportti
Asemapiirros

Suunnittelutarvehakemus, sähkön muuntoasema ja akkuvarasto Petynnotkontie

Kuulutus ja tiedoksianto suunnittelutarveratkaisun ja rakennuslupahakemuksen vireilletulosta
Suunnittelutarvehakemus hankesuunnitelma
Sijoittelusuunnitelma
Asemapiirros
Geotekninen suunnitteluraportti
Hulevesisuunnitelma
Pohjapiirustus
Julkisivut
Julkisivut2
Aitaelementit


Avustukset

 


Yksityistiet

KUULUTUS, Yksityisteiden vuoden 2024 kunnossapito- ja perusparannusmenojen kunnanavustushakemukset

Kutsutaksireitit

Kutsutaksireitit 1.8.2023-31.7.2024(pdf)


Kokouskutsut

 

Avoimet virat

 

Muiden viranomaisten kuulutukset