Siirry pääsisältöön

Varhaiskasvatukseen hakeminen ja yksiköt

Varhaiskasvatukseen hakeminen

Varhaiskasvatuspaikkaa voi hakea ympäri vuoden, kuitenkin viimeistään neljä kuukautta ennen hoidontarpeen alkamista. Jos hoidon tarve ei ole työn, koulutuksen tai opiskelun alkamisen vuoksi ennakoitavissa, tulee hoitopaikkaa hakea viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee hoitoa.

Hakemuksia saa kunnan internetsivuilta ja varhaiskasvatustoimistosta kivikoululta.

Varhaiskasvatuksessa aloittaminen

Varhaiskasvatuspaikkaan on tärkeä tutustua lapsen kanssa ennen sen alkua. Tutustumiskäynneistä tulee sopia suoraan yksikön henkilökunnan kanssa pian sen jälkeen, kun olette saaneet tiedon lapsenne varhaiskasvatuspaikasta.

Lapsen hoidon tarve on ilmoitettava viimeistään viikkoa ennen jakson alkamista perjantai-iltaan mennessä. Lasten hoitoajat ilmoitetaan sähköisesti Edlevo-sovelluksen kautta. Varhaiskasvatuksen henkilöstön työvuorot suunnitellaan ilmoitettujen hoitoaikojen mukaan, joten sovittujen hoitoaikojen noudattaminen on tärkeää.

Hoitoaikojen ilmoittaminen ajoissa on tärkeää:

  • lasten hoitoaikailmoitusten perusteella laaditaan työntekijöiden työvuorosuunnitelmat
  • takaamme lasten turvallisuuden oikealla henkilöstömitoituksella eli henkilöstöä on paikalla riittävä määrä ja oikeaan aikaan
  • osaamme varata lapsille tarvittavat ateriat ja huomioida erityisruokavaliot
  • varhaiskasvatuksen asiakasmaksu perustuu varattuihin hoitoaikoihin

Mikäli hoitoaikailmoitusta ei ole toimitettu määräaikaan mennessä, muutokset tai myöhässä tulleet hoitoaikailmoitukset voidaan ottaa huomioon vain, jos ryhmässä on tilaa huomioiden varhaiskasvatuslain mukainen lasten ja henkilöstön välinen suhdeluku.

Muutokset kuukausittaisiin tuntirajoihin ilmoitetaan päiväkodin johtajalle kirjallisesti. Muutoksen keston tulee olla vähintään 2kk ja muutos astuu voimaan ilmoitusta seuraavan kuukauden alusta.

Lisätietoa varhaiskasvatuksen aloittamisesta löytyy tästä.

Lomakkeet

Hakemus varhaiskasvatukseen

Hakemus esiopetukseen (e-asiointi)

Hoitopaikan irtisanominen

Lomakkeet voi hakea myös varhaiskasvatustoimistosta Kivikoululta.

Hoitosuhde irtisanotaan palauttamalla kirjallinen ilmoitus lapsen hoitopaikkaan.

Varsinaista irtisanomisaikaa ei ole, mutta suositeltavaa on että lapsen poisjääminen lapsiryhmästä on ennakoitavissa ja kasvattajien kanssa yhdessä suunniteltu. Taannehtivasti hoitosuhdetta ei voi irtisanoa. Varhaiskasvatusmaksu katkeaa irtisanomispäivään.