Siirry pääsisältöön

Keskusta-alueen kehittämishanke

Savitaipaleen kunnalle on myönnetty hanketuki kehittämis- ja investointihankkeeseen keskusta alueen kehittämiseksi.

  

Savitaipaleen kunta ryhtyy virkistämään kunnan keskusta-aluetta ”Savitaipaleen keskusta-alueen kehittäminen vihreän siirtymän tavoittein”- hankkeessa

Etelä-Karjalan liitto on myöntänyt Savitaipaleen kunnalle 368 868 euron hanketuen kehittämis- ja investointihankkeeseen keskusta-alueen kehittämiseksi. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 506 760 euroa.

Hankkeella kehitetään toimiva ja monipuolinen maaseutukunnan keskustaajama, joka tukee alueen yritystoimintaa, lisää kunnan houkuttelevuutta ja elinvoimaa sekä asukkaiden hyvinvointia.

Hankkeen toimenpiteet kohdistuvat alueeseen, joka muodostuu nykyisestä torialueesta sekä kunnan vuonna 2023 ostamasta kiinteistöstä K- ja S-kauppojen välissä. Kiinteistön alueella on vanha navetta ja asuinrakennus, jotka tullaan purkamaan. Hankesuunnittelun alkuvaiheessa selvitettiin navetan säilyttämistä ja osittaista peruskorjaamista muuhun käyttöön. JTF-rahoitusehdot eivät kuitenkaan puoltaneet tätä mahdollisena ja siten kustannukset olisivat kohonneet kohtuuttoman korkeiksi.

 

Kuva 1. Hankealueen likimääräinen aluerajaus ilmakuvaan sovitettuna

K- ja S-kauppojen väliselle alueelle sijoitetaan pysäköintitilaa, johon rakennetaan teholatausasemat sähköautoille ja sähköpyörille. Hankealueen suunnittelussa huomioidaan aluetta käyttävät nykyiset yrittäjät ja muut sidosryhmät.  Keskusta-alueelle on kaavailtu lisäpysäköintitilan ja suurteholatausaseman lisäksi erilliseen rakennukseen sijoitettavaa infopistettä kertomaan alueen luonnosta, kulttuurista ja matkailukohteista digitaalisin keinoin. Lisäksi hankesuunnitelman mukaan alueelle voisi sijoittua esim. lasten leikkipaikka ja ulkoliikuntapaikka.

Hankesuunnitelman mukaan

hanke muuttaa kokonaisuudessaan keskustaajaman/torialueen ilmeen vastaamaan tämän päivän vaatimuksia asukkaiden ja muiden alueella vierailevien kokoontumispaikkana sekä sosiaalisen kanssakäymisen kohteena. Tänä päivänä alue edustaa mennyttä aikaa, se on "betoninen", eikä millään muotoa viihtyisä. Hanke tuo tähän merkittävän muutoksen. Hankkeen mukana Savitaipaleelle saadaan ensimmäiset julkiset suurtehoiset latauspisteet sähköautoille sekä latauspisteet myös sähköpyörille.

Hanke tuo mukanaan kuntalaisaloitteessakin vaaditun tietopankin, jolla Saimaa Geoparkista ja Kuolimon herkästä Natura 2000 -alueesta saadaan jaettua laaja-alaista sekä ajantasaista tietoa.  

 

Hankkeen alustava aikataulu:

  • Kaavamuutosprosessin on käynnistetty jo vuonna 2023
  • Helmi-huhtikuu 2024: Organisoituminen ja suunnittelun kilpailutus
  • Huhtikuu 2024: Suunnittelun aloitus jatkuen läpi koko projektin
  • Heinä-lokakuu 2024 asuinrakennuksen ja navetan purkaminen
  • Maanrakennus- ja infratyöt 2025
  • Talvi 2024-2025 hankintojen kilpailutukset ja päätökset
  • Huhtikuu 2025 tori- ja laajennusalueen työt käynnistyvät
  • Joulukuu 2025 työt valmiina, vastaanotettuina ja raportoituina

 

Miten voit osallistua?

Seuraathan hankkeen etenemistä kunnan tiedotuskanavien kautta. Myös paikalliset yritykset ja asukkaat voivat antaa panoksensa alueen kehittämiseen myöhemmin ilmoitettavilla osallistamisen tavoilla.

Savitaipaleen keskusta-alueen kehittäminen vihreän siirtymän tavoittein -hanke on askel kohti kestävää ja elinvoimaista kuntaa. Hankkeen tavoitteet kattavat kaiken viihtyisästä keskusta-alueesta uusiin työpaikkoihin ja ympäristöystävälliseen liikkumiseen.

Tule mukaan luomaan entistäkin parempaa Savitaipaletta!

 

Lisätietoja:

kunnanjohtaja Johanna Mäkelä 040 724 4603, tekninen johtaja Timo Tammelin 040 503 8088

Lue lisää tiedotteesta:

Tiedote