Siirry pääsisältöön

Ukraina

Ukrainasta saapuvien henkilöiden asuttaminen

Kotikunta  

Vuoden suomessa asumisen jälkeen ukrainasta sotaa paenneilla on mahdollisuus hakea omaa kotikuntaa. Kotikunta-merkinnän saamisen myötä henkilöillä tulevat olemaan samat oikeudet, palvelut ja velvollisuudet kuin Suomessa vakituisesti asuvilla. Vastaanottokeskuksen palvelut päättyvät kotikunnan saamisen jälkeen. Kotikunnan hakeminen on vapaaehtoista.   

Tällä hetkellä useat Savitaipaleelle kotiutuneet ukrainalaiset opiskelevat suomen kieltä kotouttamista edistävällä kielikurssilla, jonka järjestäjänä toimii Saimaan ammattiopisto Sampo. Kunnassa asuvien ukrainalaisten työllistymisen kanssa on tehty tiivistä yhteistyötä alueen työnantajien kanssa. Suomen kielen opiskelu on yksi tärkeimpiä kotouttamistoimia, jotta sulautuminen osaksi suomalaista yhteiskuntaa sujuu mahdollisimman sujuvasti. Kielen osaaminen edistää työllistymistä ja avaa opiskelumahdollisuuksia. Kuntaan siirtymisen myötä alaikäisten lasten oppivelvollisuus astuu voimaan ja alle kouluikäisillä on myös oikeus päivähoitoon.  

Savitaipaleella asuu ukrainalaisia kuntamallisopimuksen mukaisessa majoituksessa sekä yksityismajoituksessa eri puolilla kuntaa. Yksityismajoittuneet ukrainalaiset ovat Joutsenon vastaanottokeskuksen asiakkaita.  

Savitaipaleen kuntamallisopimus 

Savitaipaleen kunnalla on 31.12.2023 saakka voimassa oleva Imatran vastaanottokeskuksen kanssa solmittu kuntamallisopimus. Kunnan vastuulle kuuluvat kuntamallisopimuksen mukaan majoitettujen henkilöiden asuttaminen ja arjen ohjaus. Kotouttamisesta kunnassa vastaa hallinnon palveluohjaaja. SPR Savitaipaleen osaston kotoutumistoiminta on myös aktiivisesti järjestänyt ukrainalaisille vapaa-ajan tapahtumia, harrastusmahdollisuuksia sekä ollut suurena apuna perheiden kotoutumisen polulla. 

Ukrainalaisille perheille vuokrattiin syksyllä 2022 alun perin Savitaipaleen vanhaintuki ry:ltä pitkään tyhjillään olleita ikäihmisten asuntoja. Asunnot kunnostettiin ja kalustettiin Savitaipaleen vanhaintuki ry:n ja SPR Savitaipaleen osaston vapaaehtoisten toimesta. Suuret kiitokset asuntojen kalustamisesta kuuluvat kaikille vapaaehtoisille auttajille sekä yksityisille lahjoittajille! 

 

Lisätietoja:  

Lisää tietoja tilapäisestä suojelusta / Подробнее о временной защите: https://migri.fi/tilapainen-suojelu 

Lisää tietoa kotikunnan hakemisesta / Дополнительная информация о подаче заявления на вид на жительство: https://dvv.fi/ohjeita-ukrainasta-saapuville 

Lisää tietoa majoittumisesta yksityismajoitukseen / Подробная информация о размещении в частном секторе: https://migri.fi/majoittuminen-yksityismajoitukseen 

SPR Imatran vastaanottokeskus: https://rednet.punainenristi.fi/node/34411 

Joutsenon vastaanottokeskus: https://migri.fi/vastaanottokeskukset

 

Yhteystiedot:

Kristiina Kemppainen  

Hallinnon palveluohjaaja 

Savitaipaleen kunta 

etunimi.sukunimi (at) savitaipale.fi 

puh. 040 588 1900 

 

Päivittyvää tietoa Ukrainasta saapuvien oleskelusta, tilapäisestä suojelusta, työskentelystä ja palveluista Suomessa Kotouttaminen.fi-sivustolla.

Tietoa mm.

  • Ukrainaista saapuvien oleskeluluvan eri perusteista
  • varautumisesta Ukrainan tilanteeseen kunnissa
  • viisumivapaasti ilman oleskelulupaa Suomessa -oleskelevien oikeuksista palveluihin
  • tilapäistä suojelua saavien oikeuksista ja palveluista 
  • työskentelystä, kausityöstä ja opiskelusta Suomessa

HUOM! Pyydämme ottamaan huomioon, että etenkin tilapäistä suojelua saavien tilanteeseen liittyy edelleen erilaisia lainsäädäntöön liittyviä avoimia kysymyksiä. Kysymyksiä ja vastauksia päivitetään jatkuvasti, kun tulkinnat tarkentuvat.

Інформація, що стосується охорони здоров’я й добробуту Link

Информация по вопросам ситуации на Украине для работающих в сфере интеграции Link